Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 680 460 €
Annetajatelt 3 306 011 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Toidupank „Sinu annetus aitab viia toiduabi kõige vaesemate peredeni!“

Toidupank „Sinu annetus aitab viia toiduabi kõige vaesemate peredeni!“

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
31 087.32 €
1121 annetust
35 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Toidupangad on loodud selleks, et toimetada ülejäänud toit sinna, kus on sellest puudus.

Suurt tähelepanu pöörame väikeste lastega ja/või paljulapselistele allpool toimetulekupiiri elavatele peredele. Info abivajajate kohta saavad toidupangad kohalikelt sotsiaalosakondadelt. Samuti teevad kõik toidupangad tihedat koostööd teiste heategevusorganisatsioonidega, kes aitavad raskustesse sattunud inimesi.

Statistikaameti andmetel elas 2015. aastal absoluutses vaesuses 3,9% Eesti elanikkonnast ehk 51 300 inimest. Toetades Toidupanka läbi 'Ma armastan aidata' keskkonna, aitad katta oluliste tegevuste kulusid, mis tagavad toidupankade võrgustiku töö jätkusuutlikuse: toidukauba päästmine kaubandusvõrgustikust, ladustamine ja komplekteerimine jagamiseks ning toidukauba transport maakonniti ja vajadusel üle Eesti.

Tänaseks on Eestis 14 toidupanka: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Rakveres, Viljandis, Põlvas, Haapsalus, Järvamaal (toimetab Türil ja Paides), Valgas, Jõgeval, Kuressaares ja Võrus. Raplas on Toidupangal head koostööpartnerid, kes aitavad toiduabi jagada. Selleks, et jõuda suurema hulga abi vajavate inimesteni, on plaanis avada toidupank ka Hiiumaal.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.toidupank.ee  
https://www.facebook.com/toidupank

Artiklid