Organisatsiooni liitumisavaldus

Palun vaata üle järgnevad vead

Organisatsiooni andmed

Kuuluvus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja

Mis valdkonnaga on tegevus seotud?

Olge valdkonna juures pigem kitsamad, kui liiga laiad. Kui näiteks tegeletakse haigete lastega, siis kirjutage laste tervis vm mitte lihtsalt lapsed.


Annetuse kasutamise piirkond *

Kas tegemist on üle-eestilise või linna/maakonna põhise tegevusega?


1. Millise probleemi lahendamisega organisatsioon tegeleb?


2. Mis on kandideeriva tegevuse täpsem sisu?

Organisatsioon saab otsustada, kas soovib annetuskeskkonnas koguda toetust oma põhitegevusele või alategevusele/projektile vastavalt sellele, mis looks organisatsiooni vaatepunktist rohkem väärtust ja innustaks olema aktiivne annetuskeskkonna liige.


3. Mis on kandideeriva tegevuse planeeritavad tulemused ja mõju?


4. Millised on teie organisatsiooni peamised kommunikatsioonitegevused ja kanalid?

Seehulgas, kuidas tegevusi ja kanaleid konkreetse tegevuse raames kasutada planeerite.


5. Organisatsiooni lühitutvustus


6. Miks tahad liituda “Ma armastan aidata” annetuskeskkonnaga?

Kirjeldage, kuidas aitaks annetuskeskkonda kuulumine sinu organisatsiooni eesmärkide elluviimisel.


7. Kui suure osakaalu moodustavad annetused organisatsiooni tulust viimaste aastate info põhjal?

Kui palju annetusi ja mis summas kogusite aastal 2018? Kui seda infot veel pole, siis aastal 2017?

See on oluline, et saaksime ülevaate, kui aktiivselt olete viimasel aastal annetusi kogunud.


8. Kui suurt summat ja mis perioodil soovite kandideeriva tegevuse raames annetustena koguda?

Mida kandideeriva tegevuse raames saab ära teha 5 €, 10 € ja 25 € annetusega?


Organisatsiooni soovitaja kontaktandmed

1.

Kustuta Lisa uus


Lisainformatsioon

a) Kui võimalik, sisesta lingid allmainitud LISA-dele (st link veebilehele, GoogleDocsi vms)

See on oluline, et saaksime ülevaate, kes on organisatsioonis allkirjaõiguslikud ning rahaga tegutsevad inimesed.

b) Kui lingi tekitamine ei ole mingil põhjusel võimalik, saada LISA(d) aadressile info@armastanaidata.ee


refresh captcha