Organisatsiooni liitumisavaldus

Palun vaata üle järgnevad vead

Organisatsiooni andmed

Kuuluvus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja

Mis valdkonnaga on tegevus seotud?


Annetuse kasutamise piirkond *

Kas tegemist on üle-eestilise või linna/maakonna põhise tegevusega?

1. Organisatsiooni lühitutvustus *


2. Kirjeldage probleemi, mille lahendamisega organisatsioon tegeleb *


3. Milliste tegevuste jaoks soovite annetuskeskkonnas annetusi koguda? *

Organisatsioon saab otsustada, kas soovib annetuskeskkonnas koguda toetust oma põhitegevusele või alategevusele/projektile vastavalt sellele, mis looks organisatsiooni vaatepunktist rohkem väärtust ja innustaks olema aktiivne annetuskeskkonna liige.


4. Kuidas mõõdate tegevuse edukust ja mõju sihtrühmale? *


5. Millised on teie organisatsiooni peamised kommunikatsioonitegevused ja kanalid annetajatega suhtlemiseks? *

Seehulgas, kuidas tegevusi ja kanaleid konkreetse tegevuse raames kasutada planeerite.


6. Miks tahate liituda “Ma armastan aidata” annetuskeskkonnaga? *

Kirjeldage, kuidas aitaks annetuskeskkonda kuulumine sinu organisatsiooni eesmärkide elluviimisel.


7. Kui suure osakaalu moodustavad annetused organisatsiooni tulust viimaste aastate info põhjal? Milliste kanalite ja tegevuste kaudu olete seni annetusi kogunud? *

Kui palju annetusi ja mis summas kogusite aastal 2022? Kui seda infot veel pole, siis aastal 2021?

See on oluline, et saaksime ülevaate, kui aktiivselt olete viimasel aastal annetusi kogunud.


8. Kui suurt summat sooviksite 2 aasta jooksul annetuskeskkonnas koguda? *

Mida kandideeriva tegevuse raames saab ära teha 5 €, 10 € ja 25 € annetusega?


Organisatsiooni soovitaja kontaktandmed

1.

Kustuta Lisa uus


Lisainformatsioon

a) Kui võimalik, sisesta allmainitud lisad linkidena (st link veebilehele, GoogleDocsi vms)

See on oluline, et saaksime ülevaate, kes on organisatsioonis allkirjaõiguslikud ning rahaga tegutsevad inimesed.