Üldtingimused

“Ma armastan aidata” annetuskeskkonna üldtingimused

Oled jõudnud annetuskeskkonda "Ma armastan aidata", mis koondab usaldusväärseid Eesti heategevusorganisatsioone ning suure südamega inimesi. Palun tutvu annetuskeskkonna kasutamise üldtingimustega.

1. Annetuskeskkonna kasutajad suhtuvad keskkonda heaperemehelikult ja ei kuritarvita keskkonna pakutavaid võimalusi ning lähtuvad kehtivast seadusandlusest.

2. Annetuskeskkonna kasutajad suhtuvad kõikidesse osapooltesse lugupidavalt, ei riku ega riiva kellegi õigusi (sh autoriõigusi), vastasel juhul on keskkonna haldajal õigus kasutaja ja tema loodud sisu keskkonnast eemaldada.

3. Annetuskeskkonna organisatsioonid (juhtkonna pädevus, finantsaruanded jms) on läbinud Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse ekspertide kontrolli. Swedbank ja Heateo Sihtasutus on informatsiooni ja annetuste vahendaja ning ei vastuta heategevusorganisatsioonide tegevuse eest.

4. Annetused kantakse otse heategevusorganisatsioonide arveldusarvele, annetaja saab alati kontrollida, kas tema annetus on jõudnud õige adressaadini või mitte.

ANNETUSALGATUSED

5. Annetajate isiklikud annetusalgatused on loodud hea tahte avaldusena, eesmärgiga toetada heategevusorganisatsioone ning levitada sõna heategevusest.

5.1 Annetusalgatuse sisu peab järgima viisakusreegleid, ei tohi olla kellegi suhtes halvustav ega kellegi õigusi riivav. Annetuskeskkonna haldajal on õigus mittesobivad annetusalgatused mitteaktiveerida.

5.2 Annetusalgatust luues saab algataja valida ühe annetuskeskkonnas oleva projekti, millele toetusi koguma hakatakse. Annetusalgatuse kaudu laekuvad annetused kantakse otse heategevusorganisatsiooni kontole.

5.3 Annetusalgatust luues saab valida:
     5.3.1 rahaalgatuse või ajaalgatuse, s.o vabatahtlike kogumise algatuse vahel;
     5.3.2 avaliku või privaatse algatuse; viimast ei kuvata annetuskeskkonnas avalikult ja selles saab  
     osaleda ainult vastava lingi olemasolul;

5.4 Annetusalgatust luues tuleb valida lõpptähtaeg, kuid soovi korral saab annetusalgatuse ennetähtaegselt lõpetada.