Loomus: "Loomuse tegevusvaldkonnad on üksikjuhtumite lahendamisest laiemad, kuna neli valdkonda, millega organisatsioon tegeleb, eeldavad mõtteviiside muutust."

26.04.2016

Millega tegeleb Loomus? 

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks. 
Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas; loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine; loomakaitsepoliitika kujundamine.

Miks on teie teemale oluline tähelepanu pöörata? 

Loomad ei saa ise enda eest rääkida, neil on hääleks vaja nende heaolust hoolivate inimeste organisatsiooni. Loomuse tegevusvaldkonnad on üksikjuhtumite lahendamisest laiemad, kuna neli valdkonda, millega organisatsioon tegeleb, eeldavad mõtteviiside muutust. Seda saab esile kutsuda vaid pikaajaliste kampaaniate läbi, mis puudutavad kõiki ühiskonna kihte.

Mis on viimane tegevus või sündmus, mis toimus tänu annetajate abile?

Mõned nädalad tagasi andis Loomuse annetajate ehk hooandjate abil välja Eesti esimese loomaõigusliku raamatu "Loomade poolt". Muuhulgas saatsime raamatuid Maaeluministeeriumisse, Keskkonnaministeeriumisse, Veterinaar- ja toiduametile, Maaülikooli ja teistele asutustele, kellest sõltub loomade heaolu.
Tänu annetustele oleme korraldanud mitmeid üritusi. Näiteks külastas Eestit hiljuti Harvardi haridusega psühholoog, professor, autor ja avalik esineja dr Melanie Joy, kes õpetab Bostonis Massachusettsi Ülikoolis psühholoogiat ja sotsioloogiat. Joy tutvustas Tallinnas Õpetajate Majas täissaalile mõistet nimega karnism – nähtamatut uskumuste süsteemi, mis vormib seda, kuidas me tajume liha ja mida me sööme, miks me teatud loomi armastame ja teisi sööme.

Kuidas hindad tänast annetuskultuuri Eestis? Kas annetajad oskavad teha vahet võimekatel ja vähem võimekatel organisatsioonidel või on annetamine siiski emotsionaalne tegevus?

Loomakaitse valdkonnas tehakse enamasti emotsionaalseid ja ühekordseid annetusi üksikjuhtumitele. Inimestel on lihtne tajuda üksiku looma õnnetust ja lootust tervenemisele-pääsemisele. Kahjuks ei ole Loomuse valdkonnas, nt karusloomafarmide või tsirkuseloomade puhul võimalik annetusi koguda ühe konkreetse looma päästmiseks. Loomuse annetaja peab nägema üldpilti ja seoseid, mõistma lobitöö ja kampaaniate vajalikkust laiemal tasandil. 
Olukord ei ole küll lootusetu. Aasta aastalt lisandub kindlaid püsiannetajaid ja pöidlahoidjaid ka sellises pisut keerulisemas, loomade eestkoste valdkonnas.

Mis on kõige hinnalisem kingitus, mis teie organisatsioonile kunagi tehtud?

Üks võrratu inimene otsustas kinni maksta Loomuse ja kahe teise organisatsiooni ühiskontori aastase üürikulu. On raske hinnata, kas see kingitus on suurem või väiksem kingitud ajast, mida aktivistid oma valdkonnale aastaid või aastakümneid kõige muu arvelt pühendavad. 

Kui palju läheb teil vaja vabatahtlikke abi?

Igapäevaselt. Kõige rohkem vajame tõlke ja kujundajaid. Tikutulega otsime taga ka aktiivseid ja initsiatiivikaid projektijuhte. Igasugune IT-alane ja muu selle valdkonna abi on alati teretulnud. 

Kes on hea vabatahtlik?

Hea vabatahtlik on selline, kes teab, miks tema abi vaja on ja kellele. Meile meeldib öelda, et abi ei vaja mitte Loomus, vaid loomad. See teadmine peaks koguaeg kuklas olema. Tegelikult võiks lausa öelda, et hea vabatahtlik on aktivist.

Meenub sulle mõni tore lugu, mis on seotud vabatahtlikega?

Oi, neid on palju! On tore, kui selgub, et keegi, kes on ennast vabatahtlikuks pakkunud, omab valdkonnaga sidet ka mingit muud liini pidi, nt on ta varasemalt tegutsenud välismaal sarnases organisatsioonis või juurutanud oma töökohas mõnda olulist tegevust. Näiteks viinud kogu kollektiivi kodutute loomade varjupaika talgutele või aidanud koguda allkirju karusloomafarmide keelustamise poolt. Muide, loomakaitse ringkonnas on üks vinge naine, kes tõlgib tekste eesti keelest vene keelde. Seda, et toosama vinge naine tõlgib tekste, nt pressiteateid, peaaegu kõikidele kohalikele loomakaitse organisatsioonidele, saime juhuslikult teada alles mõni aeg tagasi, kui vestlesime annetuskeskkonnaga vabatahtlikest tegevustest meie valdkonnas. See oli üks ääretult tore ja uskumatu avastus. 

Toeta Loomuse tegemisi siin.

Tagasi