Kuidas olla kindel, et tehtud annetus jõuab õigesse kohta?

01.08.2019

                                         

See on ilmselt küsimus ja hirm, mis annetamisega seoses kõige rohkem inimesi kahtlema paneb. On ju kahjuks nii laiast maailmast kui ka Eestist teada juhtumeid, kus kogutakse hea eesmärgi nimel annetusi ning siis selgub, et tegelikult on heade inimeste panust kurjasti ära kasutatud. Annetamine taandub lõpuks suures osas usaldusele, kuid on mõned näpunäited, mida järgida, et saada kindlust, et sinu annetust kasutatakse õigel eesmärgil. Järgmine kord, kui annetuse tegemises kahtled, siis võid mõelda järgmisele: 

  1. Kes on annetuste küsija, kas eraisik või heategevusorganisatsioon? Eraisikule annetades on riske kindlasti rohkem ning tasub rohkem jälgida põhjendusi ning tõendusmaterjali. Kui märkad midagi kahtlast, siis pigem jäta annetus tegemata. 
  2. Kas heategevusorganisatsioon on sulle tuttav? Kui tegu on tuntud organisatsiooniga, mis on pikalt tegutsenud, siis on nende kohta ilmselt võimalik leida palju informatsiooni ja tagasisidet. Kui tegu on vähemtuntud organisatsiooniga, siis tasub kindlasti vaadata kodulehte, uurida, kes on inimesed organisatsiooni tegevuse taga ning millist infot ja kui läbipaistvalt nad oma tegevuse kohta jagavad. 
  3. Kui läbipaistvalt kommunikeeritakse annetuste kogumist ja nende kasutamist? Kui tihti ja kuidas annab organisatsioon tagasisidet annetuste kasutamise ja kasu osas? Kui organisatsiooni kodulehelt või sotsiaalmeediast ei leia infot, kui palju on annetusi kogutud ning mida selle eest tehtud, siis ei saa olla kindel, kuidas raha kasutatakse.
  4. Kas organisatsioon on liitunud annetuste kogumise hea tavaga?  Vabaühenduste Liit on loonud „Annetuste kogumise hea tava“, millega peaksid annetusi koguvad organisatsioonid liituma. Tavaga liitumine peaks olema mainitud ka nende kodulehel ning muuhulgas kohustab see organisatsioone kuvama kodulehtedel ka oma majandusaasta aruandeid. 

Ma armastan aidata annetuskeskkonnast on võimalik valida endale südamelähedane organisatsioon rohkem kui 50 heategevusühenduse seast, mis on läbinud hindamise ning lahendavad mõnda olulist probleemi Eesti ühiskonnas. Julgustame organisatsioone oma tegevusest tagasisidet ning infot jagama, et annetajad saaksid teada, milline kasu nende annetusest on olnud. 

Tagasi