MTÜ RuaCrew: "Meie organisatsioon baseerubki vabatahtlikel, meil on vaid paar üksikut teenust, mille osutamise eest saame tasuda."

29.04.2016

Millega tegeleb RuaCrew?

MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada ja lahendada sotsiaalseid probleeme ning õigusrikkumisi noorte seas. Ühingu missiooniks on noorte ja perede toetamine, et tagada neile parem hakkama saamine täna ja tulevikus.

RuaCrew peamiseks töömudeliks on mobiilne noorsootöö - sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd, nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd. RuaCrew pakub oma teenustena tugiisikuteenust, sotsiaalsete oskuste arendamise grupitöid, ennetavaid töötubasid, koolitusgruppe lapsevanematele, rehabilitatsiooniteenust nii alaealistele õigusrikkujatele kui ka puuetega lastele.

Lisaks osaleb RuaCrew erinevates töörühmades ja viib läbi koolitusi.


Miks on teie teemale oluline tähelepanu pöörata?

Sihtgrupp, kellega RuaCrew tegeleb on riskioludes olevad noored. Nimetatud sihtgrupi noored, olles kaasatud erinevatesse RuaCrew tegevustesse, sooritavad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale. Aktiivselt sihtgrupiga tegelemine tõstab nende noorte võimet mõista oma tegevuse tagajärgi, arendada empaatiavõimet ning annab oskuse paremini enda käitumist kontrollida ning analüüsida.
 

Mis on viimane tegevus või sündmus, mis toimus tänu annetajate abile?

Annetajate toetust kogume hetkel uue grupi tugiisikute koolitamiseks. Varasemalt oleme tugiisikutele korraldanud õppekäike, noortega vahvaid sündmusi ja kovisioone-supervisioone.
 

Kuidas hindad tänast annetuskultuuri Eestis? Kas annetajad oskavad teha vahet võimekatel ja vähem võimekatel organisatsioonidel või on annetamine siiski emotsionaalne tegevus?

Meie kogemus ja arvamus on, et annetatakse pigem suurtele organisatsioonidele, kelle nimi on korduvalt läbi käinud ja kes saavad palju kõlapinda. Arvame, et annetajad ei oska hinnata, kas organisatsioon on võimekas või mitte.
 

Kui palju läheb teil vaja vabatahtlikke abi?

Meie organisatsioon baseerubki vabatahtlikel, meil on vaid paar üksikut teenust, mille osutamise eest saame tasuda. Ka organisatsiooni juhtimine ja teised administratiivsed tegevused on vabatahtliku tööna. Vajadus on aga veelgi suurem.
 

Kes on hea vabatahtlik?

Motiveeritud, kohusetundlik, südamega asja juures, aus, meeskonnatööd tegev


Meenub sulle mõni tore lugu, mis on seotud vabatahtlikega?

Ühel vabatahtlike tugiisikute koolitusõhtule oli vabatahtlikuna laste õigustest kutsustud rääkima Õiguskantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru.

Tegemist oli talvise ajaga ja sel hetkel oli meie ruumides probleem küttesüsteemiga ja ruumi temperatuur oli alla kümne kraadi. Nii istusid tulevased tugiisikud saabaste ja jopedega, lisaks pleedid ümber. Ka Andres Aru seisis kuulajaskonna ees jopega. Olukord oli kummaline, ent mitte nii ebatavaline vabaühendusele, kes teeb tihti oma tööd ebatavalises keskkonnas.

Andres Aru võttis olukorda sellisena nagu see oli ning andis oma parima. Kui äkki, keset ettekannet, läks ka veel elekter ära ja ruumis välistes pilkane pimedus… Ka selle olukorraga kohanes Andres Aru kiirelt ning jätkas oma juttu nagu polekski midagi juhtunud. Kiirelt leiti küünlad ning koosolemine jätkus märksa hubasemas õhkkonnas.

Lugu on hea näide sellest, kuidas vabatahtlikud tugiisikud peavad töös riskinoortega olema alati valmis erinevateks olukordadeks ning kuidas enamasti saab erinevaid situatsioone, ka teravaid, lahendada positiivse hoiaku ning hea huumorimeelega.

Toeta MTÜ RuaCrew siin.

Tagasi