Praktilisest abist loomade eestkosteni

22.09.2014

MTÜ Loomus tegeleb loomade eestkostega ning jätkab tegevust kohalikul tasandil nii omanikuta kui väheste võimalustega omanikega loomade abistamiseks. Meie hoole all on Kuulikodu nimelise loomade kodu püsielanikud ja mitu kassikolooniat. Tegutseseme kohalikul tasandil alates aastast 2006, mistõttu teame üsna täpselt, kuhu, kellele ja millist abi suunata. Selles osas teeme tihedat koostööd Hiiumaa loomaarstidest koostööpartneritega.

Meie eelmise projekti "Aita tasuda loomade raviarved" kaudu oleme tänaseks aidata saanud 103 Hiiumaa omanikuta ja väheste võimalustega perekondade kassi ja koeri, sh ka Kuulikodu varjupaigas elavaid püsielanikke. Kogutud annetuste eest oleme tasunud nii operatsioonide (sh steriliseerimised), raviprotseduuride, ravimite, tarvikute, vaktsineerimiste, parasiiditõrje kui transpordi eest. Oleme korraldanud steriliseerimispäevi, mil mandril tegutsevad veterinaarid tulid saarekolleegidele appi suuremaid koeri steriliseerima.

„Igal loomaomanikul on kohustus hoolitseda oma lemmikloomade tervise eest; steriliseerimine on parim võimalus ära hoida soovimatute järglaste sünd loomade elu ja tervist kahjustamata. Nõustamiste käigus oleme saanud loomaomanikele jagada teavet loomade tervise, liigiomase käitumise ja sekkumisvõimaluste kohta,“ ütles juhatuse liige ja tegevjuht Kadri Taperson.

Annetuskeskkonda kuulumine andnud meie organisatsioonile kahetasandilist tuge.

Esiteks oleme saanud aidata paljusid loomi, hoida ära lugematute soovimatute järglaste sünni. Teiseks usume, et annetuste abil oleme muutnud Hiiumaa lemmikloomapidamise kultuuri ja teadlikkust kindlasti paremuse poole.

Tagasi