Valmis praktiline abimaterjal vanematele ja juhendajatele

22.09.2014

Autismispektri häiretega inimeste arv kasvab kogu maailmas väga kiiresti ja see on tinginud olukorra, kus vanemad vajavad selle häirega seotud põhimõistete selgitamist ja esmaste toimetulekuoskuste õpetamist. 

Lähtudes lapsevanema ja õpetaja seisukohalt on Colette de Bruin kirjutanud raamatu „5 küsimust“, mis on neile praktiliseks juhendiks autismispektri häirega lapse kasvatamisel ja juhendamisel. 

Swedbanki annetuskeskkonna kaudu laekus perioodil juuni 2013-juuni 2014 kokku annetusi summas 1422,58 eurot. Annetuste toel korraldasime Colette de Bruini raamatu „5 küsimust“ tõlkimise ja kirjastamise eesti keelde. Raamat „5 küsimust“ valmis 2014.a. mai lõpuks, raamatu tiraaž on 500 eksemplari ja see on kättesaadav kõigile huvilistele. 

„Annetuskeskkonna kaudu saadud toetuseta oleks olnud äärmiselt raske projekti lõpuni viia, meie eriline tänu kuulub nendele 77-le annetajale, kes meid toetasid läbi Annetuskeskkonna ja nendele 18-le, kes toetasid otse annetustega,“ edastas tänusõnad Eesti Autismiühingu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. 

Eestis on arvestuslikult umbes 2000-2800 autismispektri häire diagnoosiga inimest, kelle pereliikmed ja nendega tegelevad spetsialistid saavad raamatust nõu ja abi. 

Lisainfo: http://www.autismeesti.ee/

Tagasi