Toome õpilasteni iseseisva õppimise oskused

Projekti Tagasi Kooli: aita klassi ette tuua inspireerivad eeskujud ja eksperdid! toetuseks tegi Tagasi Kooli annetusalgatuse:

Toome õpilasteni iseseisva õppimise oskused

Kuidas su annetus aitab? »

2 annetust 35.00 / 2 250.00 €
See annetusalgatus on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Praeguses eriolukorras seisavad ka õpilased silmitsi uute väljakutsetega – infot ja erinevaid keskkondi on palju ning selles orienteerumine võib olla keeruline. Olukorra lahendamiseks toob Tagasi Kooli YouTube otseülekandes toimuvates e-külalistundides õpilaste ette oma valdkonna tippeksperdid, et õpetada õpilastele oskusi juhtida oma õppimist, seda nii kriisiolukorras kui ka hilisemalt oma elus. Koos õpetajate ja õpilastega on selgunud vajadused järgnevate tundide korraldamiseks:

1. Kuidas ise vastuseid leida? (1.-3. klass)
2. Kuidas googeldada? (4.-6. klass)
3. Kuidas kiirlugeda ehk skimmida? (7.-9. klass)
4. Kuidas asju meelde jätta? (10.-12. klass)
5. Kuidas ise vastuseid leida (1.-6. klass, vene keeles)
6. Kuidas asju meelde jätta? (7.-12. klass, vene keeles)

Ühe e-külalistunni tegemiseks vajame 375 eurot, mille abil tagame õpilastele kvaliteetsed otseülekanded ja õpetajatele praktilised õppematerjalid. Kogume annetusi 6 e-külalistunni elluviimiseks kokku summas 2 250 EUR. Iga annetus loeb, sest kui 375 eurot saab täis, saame me ühe olulise ja vajaliku tunni ära teha.

Seni oleme koroonakriisi ületamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks toonud õpilasteni 12 teemakohast e-külalistundi. Neid tunde on märtsis ja aprillis vaadatud ligi 15 000 korda. Võrreldes tavapäraste e-külalistundidega hinnatakse väga seda, et õpilastele tuuakse kohe kasutatavat ajakohast infot. Uute tundidega soovime jõuda 20 000 õpilaseni. Seni toimunud 12 teemakohasest tunnist on üks valminud ka Ma Armastan Aidata annetajate toel. Teiste e-külalistundide valmimisele on oma õla alla pannud Riigikantselei.

Rohkem infot Tagasi Kooli lehel https://registreeru.tagasikooli.ee/ekulalistunnid/