Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 595 029 €
Annetajatelt 2 600 887 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Autistlikud lapsed, noored ja laagrisuvi!
Projekti Tallinna ja Harjumaa Autismiühing: tugi autistlikele inimestele toetuseks tegi Tallinna ja Harjumaa Autismiühing annetusalgatuse:

Autistlikud lapsed, noored ja laagrisuvi!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
1 110.00 €
28 annetust
4 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Aita muuta autistlike laste suvine koolivaheaeg vaheldusrikkaks! Suvelaagrites osalemine on tore, rikastav ja enesestmõistetav osa paljude noorte koolivaheajast. Uute sõprade ja lõbusate ühistegevuste käigus luuakse kestvaid mälestusi.

On aga noori, kes laagritegevuste nautimiseks vajavad individuaalsemat lähenemist, kohandatud keskkonda ja nende võimeid ning süvahuvisid täpselt arvestavat tegevusprogrammi. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing korraldab niisuguseid laagreid autistlike eripäradega lastele. Laste võimetest ja vajadustest lähtuvalt oleme välja arendanud kaks eri tüüpi laagrit:

  • Päevahoiu- ja tööharjutuslaagrid suurema toevajadusega ning
  • Teaduslaagrid neile autistlikele lastele ja noortele, kelle süvahuvid kuuluvad just teaduse ja tehnoloogia valdkonda.

Päevahoiu- ja tööharjutuslaagris tegeletakse võimetekohase tööharjutusega - hoolitsetakse keskkonna eest, harjutatakse toiduvalmistamist, tehakse erinevaid käelisi tegevusi ning käiakse põnevatel väljasõitudel ja loodusmatkadel. Teaduslaagris, mille idee ja programmi töötasid 2021. aastal välja Tallinna Ülikooli ELU (Erialasid Lõimuv Uuendus) kursuse üliõpilased, tutvuvad noored sel suvel teadusmaailma põnevate aspektidega bioloogia, keemia, ajaloo, kriminoloogia ja lennunduse valdkondades.

Teadusuuringute andmetel naudivad autistlike eripäradega noored sotsiaalset suhtlemist kõige enam tegutsedes koos sarnaste huvidega noortega. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu suvelaagrid on seega hinnaliseks osaks noorte intellektuaalse, sotsiaalse ja iseseisva toimetuleku arendamisel.

Teie annetuste toel saame sellel suvel kolme laagrivahetuse jooksul tagada professionaalse autistlike eripärasid arvestava juhendamise ning viia läbi erinevaid tegevusi kokku 30-le autistlikule lapsele ja noorele.

Suvistesse laagritesse kaasamine võimaldab ühtlasi täita autistlike laste ja noorte vanematel oma töökohustusi ning võtta suure hoolduskoormuse kõrvalt aega ka iseendale.

Artiklid