Aita vähekindlustatud noortel arendada eluoskusi

Projekti Aita luua lastes oskusi keskendumiseks ja tasakaalukuseks! toetuseks tegi MTÜ Vaikuseminutid annetusalgatuse:

Aita vähekindlustatud noortel arendada eluoskusi

Kuidas su annetus aitab? »

11 annetust 145.33 / 1 080.00 €

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Vaikuseminutite teismelistele noortele suunatud kursus "OMA"

Eestis väljatöötatud kursus toetab süsteemselt noorte enesejuhtimise oskuste arengut (nt emotsioonide regulatsioon, keskendumine, stressiga toimetulek). Siiski maksab õpilase töövihik ja interaktiivne nutiäpp noorele 15 eurot komplekt - seda raha igal perel aga võimaldada pole. On ka väiksemaid haridusasutusi, kus klassikomplekti soetamine eelarvesse ei mahu. Meie tahame aidata - tule meile appi!.

Vaikuseminutite noortekursus on kantud viimastel aastakümnetel teadusmaailmas ja paljudes edukates programmides suurt kõlapinda saavutanud teadveloleku praktikatest. Noorteprogramm on suunatud noores oleva potentsiaali täieliku avanemise toetamisele eesmärgiga toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

• treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
• õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
• kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
• kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Kui annetad 5 eurot, lisame Sinu annetusele 2,5 eurot - ja üks laps on taas poolel teel kursusel osalemisele
Kui annetad 10 eurot, paneme omalt poolt 5 eurot juurde ja olemegi ühiselt loonud võimaluse ühel noorel õppeprogrammis osaleda ja saada 12- nädalase kursusega olulist tuge enesejuhtimise oskuste pikal arenguteel
Sinu 25-eurose annetuse abil pääsevad õppeprogrammi lausa 3 vähekindlustatud noort.

Tule ja aita, sest see võib nende noorte elu palju muuta!

Vaata noortekursuse täpsemat tutvustust ja noorte kogemusi http://vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/