Aita luua lastes oskusi keskendumiseks ja tasakaalukuseks!

Aita luua lastes oskusi keskendumiseks ja tasakaalukuseks!

Kuidas su annetus aitab? »

69 annetust 8 639.23 / 10 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: VAIKUSEMINUTID MTÜ

Saaja konto: EE702200221066671838

Selgitus: Ma armastan aidata annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00700000263000000008

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: VAIKUSEMINUTID MTÜ

Saaja konto: EE271010220261512220

Selgitus: Ma armastan aidata annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00700000263000000008

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: VAIKUSEMINUTID MTÜ

Saaja konto: EE137700771001476852

Selgitus: Ma armastan aidata annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00700000263000000008

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: VAIKUSEMINUTID MTÜ

Saaja konto: EE671700017004334477

Selgitus: Ma armastan aidata annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00700000263000000008

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Vaikuseminutid: “Loome oskusi keskenduda ja kasvatada tasakaalukust! Lastes, noortes ja eneses!”

MTÜ Vaikuseminutid missioon on toetada keskendumise ja enesejuhtimisoskuste arengut, kasutades teaduspõhist teadveloleku metoodikat (i.k mindfulness). Tähelepanu ja meelerahu harjutused aitavad lastel, noortel ja täiskasvanutel tulla välja hajevil mõtetest, destruktiivsetest segavatest emotsioonidest, pinges olekust. Areneb oskus ennast juhtida ja vajalikule keskenduda.

WHO prognoosib, et vaimse tervise probleemid on aastaks 2030 suurimad töövõimetuse põhjustajad maailmas. Ka nutisõltuvus ja keskendumishäired süvenevad. Oskus suunata ja hoida oma tähelepanu parandab uuringute järgi ärevuse, stressi ja emotsioonidega toimetulekut.

MTÜ Vaikuseminutid on koolitustega jõudnud üle 4000 õpetaja, lapsevanema ja u 45000 lapseni. Koolitustulu tagab ühingu toimimise vaid piiratud mahus. Laiemaks levikuks ja arenguks vajame lisatuge.

Sinu annetus aitab luua audioharjutusi ja õppevideoid ning asuda lapsevanemaid ja haridusasutusi veelgi sisukamalt toetama. Annetades aitad ka meie sõnumit laialdasemalt levitada!

Teadusuuringud on kinnitanud, et õpetajad leiavad süsteemse ja tervikliku koolitusprogrammi läbimise tulemusel väljapääsu vanadest käitumismustritest ja hoiakutest ning neil kujuneb suutlikkus uuel viisil toimetada nii enese, õpilaste kui õppemeetoditega. Kui ka sulle läheb korda Eesti laste parem tulevik toeta MTÜ Vaikuseminutid tegevust samuti süsteemselt - sõlmi püsiannetus.

http://vaikuseminutid.ee

8 639.23 / 10 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid