Aitan kooseluperede õigusi kaitsta

Projekti Loome koos iga inimese inimõigusi austava Eesti toetuseks tegi annetusalgatuse:

Aitan kooseluperede õigusi kaitsta

Kuidas su annetus aitab? »

84 annetust 2 000.00 / 2 000.00 €
See annetusalgatus on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Kujuta ette, et pead 2016. aastal Eestis igale ametnikule paberil viieleheküljelise delikaatseid isikuandmeid täis kohtuotsusega tõendama, et sinu laps on sinu laps. Sellises olukorras on Riigikogu tegevusetuse tõttu kooselulepingu sõlminud ja oma kooselupartneri lapse lapsendanud paarid.

Riigikogu võttis juba 2014. aasta 9. oktoobril vastu kooseluseaduse, mis võimaldab täisealistel eri- ja samasoolistel paaridel astuda seaduslikku koosellu, sõlmides notari juures kooselulepingu. Sealhulgas lubatakse peresisest lapsendamist. Seadus jõustus 1. jaanuaril 2016, kuid rakendusaktideta, mille vastuvõtmiseks ei ole veel tekkinud riigikogus piisavat poliitilist toetust.

Osa Eesti lapsi on sattunud bürokraatliku saamatuse tõttu totrasse olukorda, kus ühel pool ütleb Eesti riik, et nende laste seaduslik vanem on nende vanem, kuid teisal salgab selle fakti maha. Selline olukord on ebaõiglane ja vajab kiiremas korras muutmist.

Et Riigikogu diilitamine ei rikuks ühegi lapse õigust turvalisele perekonnale, siis on Eesti Inimõiguste Keskus otsustanud aidata hammasrataste vahele jäänud lapsi ning nende vanemaid. Eesti Inimõiguste Keskus aitab peredel kohtu kaudu juhtumeid lahendada, et luua pretsedente ka kõigi teiste sarnaste kaasuste puhul.

Kuna ebaselge olukord ei tundu muutuvat, siis kõigi perede aitamiseks ei jätku meil enam ressursse. Oodatud on sinu annetus, et saaksime kaitsta kõigi laste õigust turvalisele perekonnale.

Mis me saadud toetusega peale hakkame?

Annetatud summa läheb nii menetluskulude katteks, üldiseks õigusabiks, kui ka erinevatele kommunikatsioonitegevustele, et ühest lahendist saaks kasu võimalikult paljud pered.