Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Alustavat Õpetajat Toetav Kool: toeta õpetajate järelkasvu!

Alustavat Õpetajat Toetav Kool: toeta õpetajate järelkasvu!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
2 349.00 €
16 annetust
5 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Esimesel aastal luuakse alus edukaks õpetajakarjääriks ja õpilaste arengu toetamiseks. Lisaks on sellel suur mõju ameti kuvandile: iga uue õpetaja käekäiku näevad lähedalt ta pere ja sõbrad, õpilastest rääkimata. Õpetajate järelkasv on meie hariduse ja ühiskonna üks suuri väljakutseid.

Soovime viia alustavate õpetajate toetamise Eestis uuele tasemele, kus neil on oma teadmiste, oskuste ja tegevuste arendamiseks kättesaadav vajalik info, professionaalne juhendamine ja võimalus kohtuda teiste alustajatega. Seda teeme koostöös partneritega, sh koolijuhid ja -pidajad, ülikoolid ja poliitikakujundajad. Panustame ka sellesse, et meil tekiks professionaalne alustavate õpetajate arengu toetajate kogukond.

Miks on see tähtis? Eesti õpetajaskond vananeb, paljud olemasolevad õpetajad on ülekoormatud ning õpetajate puudus on üks teravamalt tajutud probleeme kogu haridusmaastikul, mis juba täna mõjutab otseselt paljude õpilaste hariduse kvaliteeti.

Meil on enam kui 1000 alustavat õpetajat aastas. Iga neljanda aga kaotame enne teist aastat. Teame ka, et enam kui pooltel alustavatel õpetajatel pole õpetaja kvalifikatsiooni. Seejuures on sageli loterii, kuidas arvestatakse alustava õpetaja tausta, kujundatakse tööülesanded ja tugi. Õpetajate järelkasvuks ja õpilaste õppimise heaks on hädavajalik, et iga õpetajatee algus oleks süsteemselt juhitud.

Süsteemi arendamiseks vajame Sinu tuge.

Sinu annetus aitab meil luua Alustava õpetaja teejuhti: see on virtuaalne keskkond, kuhu koondame õpetajatöö alustajate jaoks praktilised materjalid, millele nad saaksid tugineda, et õppida teadlikult tundma õpetamise põhimõtteid ja praktikaid ning arendada oma tegevust paralleelselt igapäevatööga. E-platvormiga koos soovime arendada ka mitmesuguseid vahetul suhtlusel põhinevaid õppevorme: seminarid, töötoad, supervisioonid, juhendamised jmt. 

Seame esmaseks sihiks 5 000 euro kogumise. Arvestuslikult saame öelda, et iga 100 euroga saame lisada platvormile ühe uue materjali. Selle summa toel soovime jõuda juba 2023/24 õppeaastal vähemalt 10%ni Eesti alustavatest õpetajatest.

Vaata lisaks: alustavatopetajattoetavkool.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Artiklid