Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 729 991 €
Annetajatelt 3 355 542 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Asendusõpetajate Programm: et õpilastel ei tekiks puudujääke aineteadmistes!

Asendusõpetajate Programm: et õpilastel ei tekiks puudujääke aineteadmistes!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
215.00 €
13 annetust
5 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Iga päev on koolides tarvis mitmeid õpetajaid asendada, olgu selle põhjuseks õpetajate haigestumised, koolitused, puhkused, projektides osalemised või midagi muud. Lasteaedade ja koolide juhid on tihti raskuste ees, sest asendusõpetajate kaasamine on ajamahukas ning neid on keeruline leida. Täna on ühiskondlik probleem see, et õpetajaid napib ning kool näiteks polegi endale aineõpetajat leidnud. Asendusõpetajate Programmi kaudu on võimalik leida kiiresti aineõpetajale asendus

MTÜ ASÕP-i kaudu on asendatud rohkem kui 250 koolis ja lasteaias 43 000 tundi, 63 asendusõpetajat on läinud meie kaudu kooli tegevõpetajateks. Haridus- ja teadusministeerium on meid valinud oma strateegiliseks partneriks koroonakriisi mõjude leevendamisel, et õpetajate haigestumisel oleks asendajad kiiresti võtta. Oleme HTM strateegiline partner COVID-19 kriisi leevenduseks. Meile läheb tõesti korda, et ühelgi õpilasel ei tekiks aineteadmistes puudujääke.

Vajame koolide ja lasteaedade toetamisel Sinu tuge - iga annetus aitab kaasa sellele, et kõik õpilased saaksid kvaliteetset õpet ka siis, kui nende õpetajat on vaja asendada. 

Annetatud raha kasutame info levitamiseks ja koolituste korraldamiseks. Asendusõpetajate hea töö aitab leevendada haridusasutuste tööpinget ja mis kõige tähtsam, iga õpilase koolitund on sisukas ning kogemuslik. Sinu annetuse eest saame teha järgmist:

 • 5 € –  asendusõpetaja värbamise sotsiaalmeedia postituse ulatuse tasustatud suurendamist 1 kindlas piirkonnas 1 päev.

 • 10 € – 1h asendusõpetaja zoom-kohtumist, et osaleja tunneks organisatsiooni poolset tuge.

 • ​25 €  – 1h asendusõpetaja koolitust, et tunnid oleksid hästi ette valmistatud.

Suurannetaja:

 • 1000 € – aitad luua asendusõpetajatele videokoolituste sarja

 • ​5000 € - aitad ASÕP-il jõuda IT-süsteemini

Rohkem infot www.asendusopetaja.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Oma annetustega on aidanud:

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 •  

  Triin Toomesaar

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 2.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

Artiklid