Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 711 806 €
Annetajatelt 3 337 357 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Tagasi Kooli: aita iga Eesti õpilase ette tuua inspireerivad eeskujud ja oma ala eksperdid!

Tagasi Kooli: aita iga Eesti õpilase ette tuua inspireerivad eeskujud ja oma ala eksperdid!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
2 651.81 €
55 annetust
5 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Oleme juba aastaid loonud e-tundide näol toetavat õppematerjali õpetajatele aitamaks neil õpilastes arendada üldpädevusi ja eluoskusi. Erinevatel teemadel e-tunde oleme tänaseks loonud juba 390 ning soovime jõuda aina rohkemate õpetajate ja õpilasteni. Teeme koos nii, et toome YouTube'i otseülekandes õpilased kokku erinevate oma ala ekspertidega ja räägime e-tunnis elulistest ja praktilistest teemadest, näiteks interneti turvalisusest, karjäärivõimalustest, leiutamisest, ettevõtlusest jpm. 

Sinu annetuse toel toome õpilasteni inspireeriva külalisõpetaja, kes annab praktiliste näidetega e-tunni, kust saavad võrdselt osa võtta kõik Eesti õpilased. Õpetajad saavad e-tundidest abi aktuaalsete teemade käsitlemisel. Eksperdi loengule lisaks oleme õpetajale ette valmistanud töölehed, mille abil õpilastega otseülekande lõppedes teemaga edasi tegeleda.

Juba toimunud e-tunde saab järele vaadata Tagasi Kooli e-tundide veebist. 

Ühe e-tunni tegemiseks vajame 500 eurot, mille abil tagame õpilastele kvaliteetsed otseülekanded ja õpetajatele praktilised õppematerjalid. Iga annetus loeb, sest kui 500 eurot saab täis, teeme tunni ära.

E-tunnid tõstavad õpilaste motivatsiooni õppida

Juba toimunud e-tundidest on otseülekandes osa võetud rohkem kui 500 000 korda, need on õpilased 1.–12. klassidest kõikidest Eesti koolidest. Õpetajate hinnangul aitavad e-tunnid õpilastel saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele. Lisaks aktiveerime nii õpilasi, keda on raske tavaõppetöösse kaasata. Õpetajad ise saavad abi aktuaalsete teemade käsitlemisel ning uusi õppemeetodeid.

E-tunnid aitavad tuua praktilise elu kooli.

Tagasi Kooli innustab 1.–12. klasside õpilasi õppima ja tegema eluks vajalikke teadlikke valikuid. Meie missioon on luua Tagasi Kooli õpetajatele üldpädevuste  ehk eluoskuste õpetamiseks vajalikke õppematerjale. Annetused on Tagasi Kooli e-tundidele väga väärtuslikud, sest nende abil saame koolidesse viia just need teemad, mida õpetajad ise meile soovitavad ja mille järgi vajadust näevad. Eelmisel aastal korraldasime annetustest e-tunni Jaan Aruga, mis lõi meie kõigi aegade rekordi – nimelt osales selles e-tunnis 25 000 õpilast! Mis ilmestaks fakti, et annetustel võib olla suur mõju, paremini? Oleme selle eest väga tänulikud!

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Tagasi Kooli keskendub septembrist ainult e-tundidele

09.09.2022

Tagasi Kooli peamiseks sihiks on alati olnud inspireerida noori haridus- ja töömaailmas edasi pürgima, aga see väike organisatsioon on aastatega muutunud ja kasvanud nii palju, et vajab nime, mis iseloomustaks uut visiooni – aidata igal Eesti noorel leida oma tee. Sellepärast koonduvad endised Tagasi Kooli teenused nagu külalistunnid, varjutamised ja õppekäigud kokku ning hakkavad kandma septembrist Tuleviku Tegijate nime. Ent Tagasi Kooli e-tunnid jäävad ikka oma juurte juurde!

Tagasi Kooli ei vaju unustuste hõlma, sest e-tunnid, mis toovad videoloengute vahendusel oma ala tegijad ja ühiskonnas aktuaalsed teemad klassi ette, jäävad ikka seda nime kandma. Otseülekandena toimuvaid e-tunde on võimalik tellida igal organisatsioonil, kes tahab oma teemadega noorteni jõuda.

Mis on Tagasi Kooli e-tundidel sel aastal kavas?

2022. aasta sügisel on meie koostööpartneriteks Haridus- ja Teadusministeerium, kellega korraldame 15 digioskuste ning 15 roheoskuste ja keskkonna teemalist e-tundi. Samuti räägime riigikaitsest, tervislikust toitumisest ja vaimsest tervisest, kuid uusi teemasid tekib alati ka jooksvalt juurde. E-tunde on kuni jõuludeni plaanis suisa 50, midagi igale vanuseastmele kõikidesse üldhariduskoolidesse üle terve Eesti.

Annetused on Tagasi Kooli e-tundidele väga väärtuslikud, sest nende abil saame koolidesse viia just need teemad, mida õpetajad ise meile soovitavad ja mille järgi vajadust näevad. Eelmisel aastal korraldasime annetustest e-tunni Jaan Aruga, mis lõi meie kõigi aegade rekordi – nimelt osales selles e-tunnis 25 000 õpilast! Mis ilmestaks fakti, et annetustel võib olla suur mõju, paremini? Õpetajad ootavad ka praegu e-tunde vaimselt tervete laste kasvatamisest ja kasvamisest ning iga väiksemgi annetus aitab seega tervema Eesti ühiskonna arengule kaasa. Aitäh juba ette!

Tagasi