Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 595 029 €
Annetajatelt 2 600 887 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
1 181.02 €
24 annetust
6 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Skautide Ühing on ellu kutsunud projekti “Mõtetest tegudeni”, et anda noortele teadmisi ja kogemusi, kuidas oma ideid ellu viia.

Projekti raames toetatakse noorte enda algatusi – ideid, mille teostamiseks noored toetust küsivad, on erinevaid (üksusele vajaliku matkavarustuse hankimine, üksuse sümboolika hankimine, laagrite korraldamine ning välislaagrites osalemine), kuid tingimuseks on noorte enda initsiatiiv ja aktiivne pealehakkamine - nad peavad välja mõtlema idee, uurima välja hinnad, esitama nõuetekohase taotluse, planeerima, eelarvestama ning rahastuse saades ka idee ellu viima. Kogu protsessi käigus saavad nad väärtusliku kogemuse edaspidiseks – kuidas põhjendada oma soove ja leida toetust idee teostamiseks.

Me leiame, et noorte initsiatiivi tuleb julgustada, neile tuleb anda lisateadmisi ja võimaldada turvalises keskkonnas oma ideid ellu viia. See annab noorele eduelamuse, väärtusliku kogemuse kogu eluks ning julguse ka edaspidi väljakutseid vastu võtta.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Mõeldud, tehtud, õpitud …

01.09.2021

Just nii sündiski järjekordne Noortekogu – noorte enda korraldatud üritus, mis oli suunatud noortelt noortele. Üritust korraldasid kolm vahvat noort: Elo, Eva ning Hanna-Helen. Juhendajaks ja mentoriks oli ESÜ personalimeeskonda kuuluv Margaret, kes jälgis, et noored mõtleksid läbi kõik aspektid, mida ürituse korralduse juures silmas peab pidama ning et üritus täidaks püstitatud eesmärke. Noortekogu pidi algselt toimuma juba 2020. aasta novembris, kuid seoses riigis kehtinud hädaolukorraga oli meeskond sunnitud ürituse edasi lükkama. Hoolimata kõikidest takistustest sai seekordne Noortekogu siiski teoks – 2021. aasta juunis.

Mida noored õppisid ja millise kogemuse said?
Elo oli esimest korda elus ürituse korraldusmeeskonnas ning see niiöelda tundmatus kohas vette hüppamine tekitas temas esialgu ebakindlust, samas andis see ka tohutu kogemustepagasi. Korralduse käigus sai Elo väärtuslikke kogemusi meeskonnatöös ning aja planeerimises, sest üritus korraldati igapäevaelu ja kooli kõrvalt. Peale üritust julgeb Elo paremini vastutust võtta ning juhirolli astuda – üleüldiselt andis see juurde julgust võtta vastu uusi väljakutseid

Eva oli meeskonnas toetaja rollis ja tegi küll väiksemaid asju, aga ilma nendeta poleks suured asjad perfektsed. Eva aitas, kus sai ning seeläbi sai hea kogemuse ning õppetunni, mõistmaks, et ürituse korraldamine on meeskonnatöö, kus iga väike lüli mängib ülisuurt rolli lõpptulemuses. Lisaks sai ta harjutada probleemide lahendamist – mida teha, kui mõni oluline asi maha ununeb, keegi ei ilmu viimasel hetkel kohale ning aitas, kui oli vaja mõni suhtlus üle võtta. Eva sai üritust korraldades sedavõrd motiveeriva kogemuse, et kohe peale ürituse lõppu oli tahtmine midagi järgmist ette võtta.

Hanna-Heleni jaoks oli see samuti esimene üritus, mille korraldusse ta panustas. Algselt oli tal plaanis toetada meeskonda paberimajanduses, kuid sujuvalt anti üha enam võimalust panustada. Korralduse käigus õppis Hanna-Helen, et mitmed negatiivsed vastused viivad lõpuks veelgi parema ning leidlikuma tulemuseni. Ürituse korraldus oli väga põnev kogemus, kuid samaaegselt ka tohutu “emotional rollercoaster”. Õnnelikuks teeb aga see, et ürituse eesmärk sai täidetud – kokku sai viidud omavahel noored, kes muidu üksteist kohanud poleks. Seeläbi on laiendatud kontaktvõrgustikku ning leitud sõpru (ehk tulevikus koostööpartnereidki) kogu eluks. 

Tagasi