Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 218 263 €
Annetajatelt 2 224 121 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
1 056.02 €
21 annetust
6 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Skautide Ühing on ellu kutsunud projekti “Mõtetest tegudeni”, et anda noortele teadmisi ja kogemusi, kuidas oma ideid ellu viia.

Projekti raames toetatakse noorte enda algatusi – ideid, mille teostamiseks noored toetust küsivad, on erinevaid (üksusele vajaliku matkavarustuse hankimine, üksuse sümboolika hankimine, laagrite korraldamine ning välislaagrites osalemine), kuid tingimuseks on noorte enda initsiatiiv ja aktiivne pealehakkamine - nad peavad välja mõtlema idee, uurima välja hinnad, esitama nõuetekohase taotluse, planeerima, eelarvestama ning rahastuse saades ka idee ellu viima. Kogu protsessi käigus saavad nad väärtusliku kogemuse edaspidiseks – kuidas põhjendada oma soove ja leida toetust idee teostamiseks.

Me leiame, et noorte initsiatiivi tuleb julgustada, neile tuleb anda lisateadmisi ja võimaldada turvalises keskkonnas oma ideid ellu viia. See annab noorele eduelamuse, väärtusliku kogemuse kogu eluks ning julguse ka edaspidi väljakutseid vastu võtta.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Artiklid

Mõeldud, tehtud, õpitud …

01.09.2021

Just nii sündiski järjekordne Noortekogu – noorte enda korraldatud üritus, mis oli suunatud noortelt noortele. Üritust korraldasid kolm vahvat noort: Elo, Eva ning Hanna-Helen. Juhendajaks ja mentoriks oli ESÜ personalimeeskonda kuuluv Margaret, kes jälgis, et noored mõtleksid läbi kõik aspektid, mida ürituse korralduse juures silmas peab pidama ning et üritus täidaks püstitatud eesmärke. Noortekogu pidi algselt toimuma juba 2020. aasta novembris, kuid seoses riigis kehtinud hädaolukorraga oli meeskond sunnitud ürituse edasi lükkama. Hoolimata kõikidest takistustest sai seekordne Noortekogu siiski teoks – 2021. aasta juunis.

Loe edasi