Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 595 029 €
Annetajatelt 2 600 887 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
1 181.02 €
24 annetust
6 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Skautide Ühing on ellu kutsunud projekti “Mõtetest tegudeni”, et anda noortele teadmisi ja kogemusi, kuidas oma ideid ellu viia.

Projekti raames toetatakse noorte enda algatusi – ideid, mille teostamiseks noored toetust küsivad, on erinevaid (üksusele vajaliku matkavarustuse hankimine, üksuse sümboolika hankimine, laagrite korraldamine ning välislaagrites osalemine), kuid tingimuseks on noorte enda initsiatiiv ja aktiivne pealehakkamine - nad peavad välja mõtlema idee, uurima välja hinnad, esitama nõuetekohase taotluse, planeerima, eelarvestama ning rahastuse saades ka idee ellu viima. Kogu protsessi käigus saavad nad väärtusliku kogemuse edaspidiseks – kuidas põhjendada oma soove ja leida toetust idee teostamiseks.

Me leiame, et noorte initsiatiivi tuleb julgustada, neile tuleb anda lisateadmisi ja võimaldada turvalises keskkonnas oma ideid ellu viia. See annab noorele eduelamuse, väärtusliku kogemuse kogu eluks ning julguse ka edaspidi väljakutseid vastu võtta.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Mõju-uuring: kuidas mõjutab skautluses osalemine noort?

05.11.2021

2019-2020 viis Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut läbi uuringu „Skaudid Eestis 2020: skautluse tajutud mõju isiklikule arengule, oskustele ja edasistele eluperspektiividele“.

Uuringu jooksul viidi läbi nii fookusgrupi intervjuud kui ka ankeetküsitlus. Uuringu eesmärgiks oli selgitada, kuidas skautlusega seotud noored ja täiskasvanud mõtestavad ja annavad tähenduse skautlusele enda elus.

Uuringust tuli välja, et skautluses olev noor on enesekindel, orienteeritud parima tulemuse andmisele, on uhked oma saavutuste üle ning noor väärtustab meeskonnatööd.

„Mul tuli siit mõte kohe, et kui on väljakutse, siis mina vaatan seda, et oo see on arenguvõimalus, mitte et see on väljakutse ja siis ma vist ikka parem ei võta seda väljakutset.“

Noored on eelarvamuste vabad teise nahavärvi, keele ja rahvusega inimeste suhtes.

„Skautlusest sa lihtsalt oledki saanud selle mõtte olla kõigi vastu lahke ja tore ja sõbralik ja see lihtsalt jääbki sinu sisse.“

Skautluses osalevad noored on aktiivsemad nii huvihariduses osalejatena kui ka ühiskonna liikmena. 79% valimisealistest skautides osales kohalike omavalitsuste valimistel, samas üldine valimisaktiivsus 16-17-aastaste noorte seal on 59%.

Skautluse mõju-uuring on täismahus leitav SIIN.

Tagasi