Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 751 546 €
Annetajatelt 3 377 097 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Väitlusselts: argumenteerimisharidus igasse Eestimaa nurka!

Eesti Väitlusselts: argumenteerimisharidus igasse Eestimaa nurka!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
436.33 €
17 annetust
5 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Koolinoorte analüüsi- ja kriitilise mõtlemise oskustes on selgeid vajakajäämisi. Viimase PISA testi tulemuste põhjal suudab vaid iga seitsmes noor eristada fakti arvamusest. 2022. aasta eesti keele riigieksami hindajad tõid välja, et üha sagedamini tuleb õpilaste töödes esile raskusi argumenteerimisel. Näeme, et koolisüsteem ei ole piisavalt kiiresti kohanenud ühiskonnaga, mida iseloomustab info üleküllus, polariseeritus ja valeinfo levik. Tarvis on kiirelt arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuseid.

Väitlusmeetodi kaudu õpib noor kriitiliselt hindama infot enda ümber ja struktuurselt ennast väljendama, harjudes sealjuures analüüsima ja mõistma erinevaid seisukohti. Koolitundides regulaarselt enda mõtteid väljendades kogub noor enesekindlust käituda samamoodi ka ühiskondlikus elus ja olla seeläbi aktiivne kodanik.   

Annetuskeskkonnas kogutud vahendeid kasutab Väitlusselts selleks, et valmistada õpetajaid ette kasutama väitlusmeetodit nii ainetunnis ainepädevuste edasiandmisel kui ka süvendatult valikaine või huviringi vormis. Ühiskondlik vajadus väitlusoskuste õppe vastu on suur, kuid vaja on järjepidevat suhtlust koolide ja õpetajatega, et selgitada väitlushariduse olulisust ja leida õpetajaid, kes on ühes või teises vormis valmis sellesse panustama.

Projekti käigus koolitame aktiivselt uusi õpetajaid, viime läbi õpetajatele suunatud koolitusprogrammi, loome õppematerjale, pakume uutele õpetajatele mentoreid. 2023. aastal alustab tegevust õpetajate tugivõrgustik, mille eesmärk on toetada õpetajaid, kes lisaks oma põhitegevusele panustavad aktiivselt noorte kriitiliste mõtlemise, argumenteerimise ja eneseväljendusoskuste arendamisse. Kõik see toetab õpetajate arvu kasvu ja seeläbi kvaliteetse argumenteerimishariduse kättesaadavust.

Sinu panuse abil saame pakkuda

 • 5€ annetuse toel 1 tunni,
 • 10€ annetuse toel 2 tundi ning
 • 25€ annetuse toel 5 tundi aktiivset õpetajate toetamist.

argument.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Oma annetustega on aidanud:

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 100.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 75.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 3.33 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

Artiklid