Eesti Inimõiguste Keskus: “Tee oma annetus võrdse kohtlemise heaks Eestis!”

Eesti Inimõiguste Keskus: “Tee oma annetus võrdse kohtlemise heaks Eestis!”

Kuidas su annetus aitab? »

47 annetust 1 738.08 / 2 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Inimõiguste Keskuse tiim on juba viis aastat pühendunud sellele, et kõigi inimeste inimõigused oleksid Eestis võrdselt kaitstud. Koos Sinuga saame seda teha senisest mõjusamalt ja laiemalt.

Eesti Inimõiguste Keskus seisab võrdse kohtlemise eest Eestis. Meie eesmärgiks on vähendada ja teadvustada diskrimineerimist meie ühiskonnas. Lisaks soovime, et Eestis oleks tagatud igale inimesele tema õigus küsida varjupaika ja saada selle õiguse kasutamiseks ka õigusabi.

Sinu annetused aitavad meid otseselt nelja väljakutse juures: kaitsta igakülgselt diskrimineerimise ohvreid, teha lobitööd, et muuta olemasolevaid diskrimineerivaid tavasid ja seadusi, viia vajadusel inimõigusi puudutavad kaasused Eesti ja Euroopa kohtutesse ning viia ellu teavitustööd pagulusküsimustes.

Eesti Inimõiguste Keskus on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal. Keskuse missioon on aktiivselt edendada inimõiguste kaitset Eestis läbi inimõigusi puudutavate poliitikate ja õiguse arendamise kasutades avalikkuse teavitamist, avalikke arutelusid, nõustamist, huvikaitset ning strateegilist hagelemist.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

 

www.humanrights.ee/

www.pagulane.ee/ 

1 738.08 / 2 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid