Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 730 094 €
Annetajatelt 3 355 645 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Tagasi Kooli: aita iga Eesti õpilase ette tuua inspireerivad eeskujud ja oma ala eksperdid!

Tagasi Kooli: aita iga Eesti õpilase ette tuua inspireerivad eeskujud ja oma ala eksperdid!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
120.03 €
12 annetust
4 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Tagasi Kooli missiooniks on õpetada õpilastele eluoskusi. Selleks et info jõuaks õpilasteni üle Eesti, loome koostöös vabatahtlike ekspertidega õpetajatele õppematerjale ehk e-tunde. Oleme tänaseks õpilaste ette toonud üle 400 eksperdi ning soovime jõuda aina rohkemate õpetajate ja õpilasteni.  

E-tundides õpetame digioskusi, enese tundmist, hariduse- ja töövalikute tegemist, ettevõtlikkust, kultuuriteadlikkust, väärtuskasvatust, tehnoloogiat, meediaoskusi, rahatarkust, roheoskusi, kodanikuks olemist, suhtlemisoskusi, vaimse ja füüsilise tervise hoidmist ning ohutust, õpioskusi jpm.

E-tund on 45-minutiline koolitund. Sinu annetuse toel toome YouTube'i otseülekandes õpilasteni praktiliste näidetega loengu, millest saavad osa võtta kõik Eesti õpilased. Umbes poole tunnist jagab õpilastele teadmisi eksperdist külalisõpetaja ja ülejäänud tunni viib klassiruumis õpilastega läbi nende õpetaja. Ühe sisuka ja tervikliku tunni läbiviimiseks loome õpetajatele tunnikava ja õpilastele teema kinnistamiseks töölehe.

Juba toimunud e-tunde saab järele vaadata Tagasi Kooli e-tundide veebist

E-tunnid tõstavad õpilaste õpimotivatsiooni 

Toimunud e-tundidest on osa võetud rohkem kui 500 000 korda. Õpetajate hinnangul aitavad e-tunnid õpilastel saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele. Teeme õppimise huvitavaks ja aktiveerime nii õpilasi, keda on raske tavapäraselt õppetöösse kaasata. 

E-tunnid toovad praktilise elu kooli

Annetused on Tagasi Kooli e-tundidele väga väärtuslikud, sest nende abil saame koolidesse viia just elulised teemad. Eelmisel aastal korraldasime annetustest e-tunni Jaan Aruga, kus osales rekordiliselt 25 000 õpilast! See vaid kinnitab fakti, et annetustel võib olla suur mõju. Oleme selle eest väga tänulikud! 

Vaata Jaan Aru e-tundi "Kuidas paremini õppida?" siit.  

Ühe e-tunni tegemiseks vajame 800 eurot, mille abil tagame õpilastele kvaliteetsed otseülekanded ja õpetajatele praktilised õppematerjalid. Iga annetus loeb, sest kui 800 eurot saab täis, teeme uue e-tunni teoks! 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

 

Artiklid