Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Kuidas su annetus aitab? »

114 annetust 4 187.88 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

KiVa programm aitab vähendada nii kiusuohvrite kui ka kiusajate osakaalu koolides. Sina saad aidata kasvatada tõendus- ja teaduspõhist KiVa programmi kasutavate koolide arvu 100ni! Näiteks iga 10 eurot katab ühe õpilasega seotud miinimumkulud programmitegevuste ja vajalike oskuste viimisel koolideni.

KiVa programm, mida Kiusamisvaba Kooli sihtasutus varsti rohkem kui 70 koolis rakendada aitab, sisaldab nii väärtuskasvatust, sotsiaalsete oskuste arendamist, ennetustööd kui ka väga vajalikku mudelit kiusamisjuhtumite lahendamiseks. KiVa programm on kooliterviklik - kiusamist ennetavatesse ja peatavatesse tegevustesse kaasatakse kogu kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdame kord kooliaastas toimuva õpilasküsitlusega.

Rahvusvaheline praktika näitab, et Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud KiVa programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist ning koolist väljalangevust. Ka Eestis läbiviidud mõju-uuringu ja iga-aastaste jätkuküsitluste tulemusel saab öelda, et programmi kasutavates koolides langeb ohvrite osakaal järjepidevalt.

2018. aasta sügisest rakendab KiVa programmi ligi 70 kooli ning loodame 2018/2019. õppeaastal ettevalmistustega alustada veel vähemalt 25 koolis üle Eesti, kuigi südameambitsioon on meil isegi veel suurem. Kindla veendumusega võime öelda, et just annetuskeskkonna kaudu meile appi tulnud inimeste toel on meil vahendeid programmi viimiseks uutesse Eesti koolidesse u. 5-8 kooli jagu. See tähendab, et abi ja tuge loodame leida veel vähemalt u. 17-20 koolini jõudmiseks. 

Programmi miinimummahus elluviimise kulu ühe õpilase kohta on umbes 10 eurot esimese 2 aasta jooksul – ettevalmistusaastal ning esimesel rakendamisaastal. Nii saavad õpetajad vajalikud koolitused, tundides ja vahetundides kasutatavad materjalid, aga kool ka võimaluse viia läbi igakevadine anonüümne õpilasküsitlus kiusunäitajate mõõtmiseks ning õpilased ligipääsu KiVa põhimõtteid kinnistavale arvutimängule.

Toetades Kiusamisvaba Kooli, aitad vähendada programmis osalevates koolides kiusamist ning kindlustada sihtasutuse ja koolide valmisolekut programmi jätkuvalt kasutada. 

Kiusuennetusega on nagu tolmu imemisega – meil võib nurgas seista tipptasemel tolmuimeja, aga kui me ei oska, ei saa või ei viitsi seda kasutada, kipub ka tolmu nurkadesse liialt kogunema.

SA Kiusamisvaba Kool asutasid 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask. Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.kiusamisvaba.eehttps://et-ee.facebook.com/kiusamisvabakool

 

4 187.88 / 10 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Eesti sai juurde kaks uut sertifitseeritud KiVa-koolitajat

10.10.2017

Möödunud nädalal läbisid kaks SA Kiusamisvaba Kool meeskonnaliiget - kommunikatsiooni- ja turundusjuht Merili Kärner (pildil) ja nõukogu esimees Ly Kasvandik - Turu Ülikoolis KiVa-koolitajate väljaõppe, kuuludes nüüd Eestis KiVa programmi sertifitseeritud koolitajate meeskonda. Kokku on tänaseks Eestis 8 rahvusvahelise koolituse läbinud KiVa koolitajat.

2.-6. oktoobrini aset leidnud koolitust viisid läbi KiVa programmi välja arendanud Turu Ülikooli eksperdid ja teadlased ning selle eesmärk oli koolitada partnerorganisatsioonide liikmeid, et nad oleksid omakorda valmis kodumaal KiVa programmi rakendavaid koole koolitama, konsulteerima ja toetama.

Nädalane koolitus hõlmas loenguid, grupiarutelusid, programmi elementide läbiproovimisele suunatud töötubasid ning erinevate partnerorganisatsioonide ja riikide kogemuste jagamist. Samuti külastati väljaõppe raames üht KiVa programmi pikaajaliselt rakendanud Soome kooli.

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar selgitab, et KiVa programmi levitamine Eestis eeldab vastava väljaõppe saanud koolitajate olemasolu. „Kuna KiVa on mh teaduspõhine programm, siis on programmi rakendamisel heade tulemuste saavutamiseks ka teatud eeldused. Üks neist on see, et partnerriikides koolitavad KiVa-programmi elluviijaid vastava koolituse läbinud inimesed,” räägib ta.

Sertifitseeritud koolitaja staatuse säilitamiseks tuleb iga kahe aasta tagant läbida täiendkoolitus.

Väljaõppe läbinud SA Kiusamisvaba Kooli nõukogu esimees Ly Kasvandik toonitab, et koolitusel arutatud teemade valguses on oluline, et me ka Eestis teavitame, millised pedagoogilised meetodid laste käitumises muutusi saavutada aitavad.

„Kiva programmi alustalad on siinjuures lapsekeskne õppimine ning kognitiivne ja kogemuslik õpe,” räägib ta. „Nendest lähtumine KiVa koolitundide ülesehitamisel aitab lastel õppida ise lahendusi leidma, võtab arvesse nende erinevaid õppimisviise ja pakub neile mitmekülgseid harjutusi erinevate teemade läbimiseks. See kõik teebki KiVa programmis koolikiusamise ennetamiseks tehtava töö lastele sobivaks ja põnevaks.”

Tagasi