Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Kuidas su annetus aitab? »

114 annetust 4 187.88 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

KiVa programm aitab vähendada nii kiusuohvrite kui ka kiusajate osakaalu koolides. Sina saad aidata kasvatada tõendus- ja teaduspõhist KiVa programmi kasutavate koolide arvu 100ni! Näiteks iga 10 eurot katab ühe õpilasega seotud miinimumkulud programmitegevuste ja vajalike oskuste viimisel koolideni.

KiVa programm, mida Kiusamisvaba Kooli sihtasutus varsti rohkem kui 70 koolis rakendada aitab, sisaldab nii väärtuskasvatust, sotsiaalsete oskuste arendamist, ennetustööd kui ka väga vajalikku mudelit kiusamisjuhtumite lahendamiseks. KiVa programm on kooliterviklik - kiusamist ennetavatesse ja peatavatesse tegevustesse kaasatakse kogu kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdame kord kooliaastas toimuva õpilasküsitlusega.

Rahvusvaheline praktika näitab, et Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud KiVa programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist ning koolist väljalangevust. Ka Eestis läbiviidud mõju-uuringu ja iga-aastaste jätkuküsitluste tulemusel saab öelda, et programmi kasutavates koolides langeb ohvrite osakaal järjepidevalt.

2018. aasta sügisest rakendab KiVa programmi ligi 70 kooli ning loodame 2018/2019. õppeaastal ettevalmistustega alustada veel vähemalt 25 koolis üle Eesti, kuigi südameambitsioon on meil isegi veel suurem. Kindla veendumusega võime öelda, et just annetuskeskkonna kaudu meile appi tulnud inimeste toel on meil vahendeid programmi viimiseks uutesse Eesti koolidesse u. 5-8 kooli jagu. See tähendab, et abi ja tuge loodame leida veel vähemalt u. 17-20 koolini jõudmiseks. 

Programmi miinimummahus elluviimise kulu ühe õpilase kohta on umbes 10 eurot esimese 2 aasta jooksul – ettevalmistusaastal ning esimesel rakendamisaastal. Nii saavad õpetajad vajalikud koolitused, tundides ja vahetundides kasutatavad materjalid, aga kool ka võimaluse viia läbi igakevadine anonüümne õpilasküsitlus kiusunäitajate mõõtmiseks ning õpilased ligipääsu KiVa põhimõtteid kinnistavale arvutimängule.

Toetades Kiusamisvaba Kooli, aitad vähendada programmis osalevates koolides kiusamist ning kindlustada sihtasutuse ja koolide valmisolekut programmi jätkuvalt kasutada. 

Kiusuennetusega on nagu tolmu imemisega – meil võib nurgas seista tipptasemel tolmuimeja, aga kui me ei oska, ei saa või ei viitsi seda kasutada, kipub ka tolmu nurkadesse liialt kogunema.

SA Kiusamisvaba Kool asutasid 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask. Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.kiusamisvaba.eehttps://et-ee.facebook.com/kiusamisvabakool

 

4 187.88 / 10 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Tartu koolilapsed on tõenduspõhises kiusuennetusprogrammis osalemises esirinnas

10.10.2017

Alanud õppeaastal osaleb SA Kiusamisvaba Kool pakutavas ja koordineeritavas kiusuennetusprogrammis KiVa üle 2000 Tartu kooliõpilase, mis teeb Tartust seni suurima osalusmääraga linna. Sellele on kaasa aidanud erasektori abistav panus: nimelt toetab Tartu koolide osalemist juba kolmandat aastat järjest Tasku keskus.

Kokku rakendab 2017/2018. õppeaastal Tasku keskuse toel KiVa programmi 5 Tartu kooli. Kõige intensiivsemalt on koolides tehtavasse ennetus- ja uurimistöösse haaratud üle 2000 õpilase 1.-6. klassidest, kuid sekkumismetoodikad ja laiem teavitustöö jõuab nendes koolides üle 3500 õpilaseni. Tasku keskus aitab koolide jaoks vähendada programmis osalemise kulusid, kattes 1 euro iga 1.-6. klassi õpilase kohta ning seniste koostööaastate jooksul on Tasku keskus panustanud kokku ligi 2500 eurot.

„Tartu on Eesti suurematest linnadest kindlasti kõige paremini KiVa-programmiga kaetud ning ületab sellega ka lihtsalt liitunud koolide ja õpilaste arvusid vaadates Tallinna linna," toob välja SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Süsteemne kiusuennetus on saanud Tartus nii kiirelt ja kindlalt levida aga paljuski tänu sellele, et Tasku keskus aitab kogukonnaliikmena nende osalemisele õla alla panna - ilma selle toetuseta oleks meil raskem programmi nii paljudes koolides pakkuda,” lisab ta. “Tunnustame Tasku keskust selle toetuse eest ning julgustame teisigi ettevõtjaid oma piirkondades avatud pilguga ringi vaatama ja mõtlema, kas saavad kooli kiusuennetust samal või mõnel muul moel toetada.”

Tasku keskuse poolt panustatav toetussumma Tartu linna koolide programmis osalemiseks hõlmab nii keskuse enda panust kui ka sihtasutuse toetamise eesmärgil korraldatud kampaaniatega kogutut.

„Meid ühendab sihtasutusega Kiusamisvaba Kool soov tagada lastele rõõmus lapsepõlv. Leiame, et igal lapsel on õigus kasvada turvalises keskkonnas ning peame väga oluliseks seda, et KiVa-programmis osalemise kaudu saavad lapsed kaasa oskused ja väärtushinnangud kogu eluks,” kommenteerib koostööd Tasku keskuse turundusjuht Liiu Matikainen. “Siirast heameelt pakuvad uuringute tulemused, mis kinnitavad, et KiVa-koolides on järjepidevalt vähenenud nii kiusajate kui ohvrite osakaal,” lisab ta.

Ühtlasi kutsub Liiu Matikainen üles kõiki Tartu linna koole, kes veel seda teinud pole, programmiga liituma: „Me tõesti usume KiVa tõenduspõhistesse meetoditesse, mis kaasavad kiusuennetamise protsessi aktiivselt nii õpetajad kui lapsevanemad ning kutsume kõiki Tartu koole programmiga liituma. Tasku keskuse toetuse abil on see kindlasti ka mõnevõrra lihtsam, sest tasume programmiga liitunud Tartu koolide eest ühes õppeaastas pool või kolmandiku iga õpilase osalustasust.”

Programmiga liitumiseks ei ole koolidel vaja teha muud, kui anda endast märku aadressil info[ätt]kiusamisvaba.ee ning olla valmis aktiivselt kiusuennetusprogrammi ellu rakendamisse panustama.

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine kooliterviklik kiusamisvastane programm, mis sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi koolikiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. 2017/2018. õppeaastal rakendab programmi ligi 50 kooli üle Eesti.

Tagasi