Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 730 094 €
Annetajatelt 3 355 645 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

MTÜ LoovHA korraldatud Hariduseksperimedi 2 kokkuvõte

13.09.2018

Tere head inimesed! Anname teada, et LoovHA MTÜ korraldatud suvisest Hariduseksperimendist 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“ ja selle raames korraldatud Suvekooli päeva lühikokkuvõtted on meie kodulehel üleval ja ootavad lugejaid!  http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/  ja http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduseksperimendis/

Loovharidus ühendus, LoovHA MTÜ viis läbi sel suvel, 08–18 juulil, endises Villivere Põhikoolis 10-päevase Hariduseksperimendi 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“, mis oli jätk möödunud suvel läbiviidud Hariduseksperimendile 1 (loe eksperimendist 1 altpoolt).

Hariduseksperimendi 2 põhieesmärgiks oli noortega (vanuses 15-23) vahe-aasta (ingl gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine; seminaride, mõttetreeningute, töötubade ja noorte tagasiside tulemuste alusel vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamiseks. Kõrvaleesmärgid: noorte ettepanekute koostamine üldhariduse õppekava täiendamiseks selliste õppeainetega ja tegevustega, mis toetavad õpilaste elueesmärkide ja elukutse mõistmist; suvekooli/“avatud uste päeva“ korraldamine (16. juulil), et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle; üldsuse teavitamine vahe-aasta kooli ja õppekava täiendamise vajalikkusest hariduseksperimendil toimuvast jooksva blogi ja lõpp-dokumendi esitlemise kaudu LoovHA seminaridel, koolides ja meedias.

Vahe-aasta on noortele võimalus võtta aastaks nn „aeg maha“ põhikooli / gümnaasiumi ja ametikooli / kõrgkooli vahel, et mõista mida nad tõeliselt tahavad õppida, millisele elukutsele ja tegevustele pühenduda.

Kokku osales läbi eksperimendi kohal olles 21 noort (vanuses 16-23), nendest 9 noort osalesid Hariduseksperimendis Villevere I „Ideaalne kool“ (2017 suvel).

Iga päev toimusid projekti põhi-ja kõrvaleesmärkide täitmiseks seminarid, mõttetreeningud, töötoad ja tegevused looduskeskkonnas.

Eksperimendi käigus sündis Loova individuaalse kujunemise linnaku ideeline nägemus, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda.

 

Loe Villevere hariduseksperiment 2 tulemuste kokkuvõtet siit: http://loovharidus.ee/villevere-ii-8-18-juuli-2018-noorte-hariduseksperiment-vahe-aasta-pilootprojekt-eesti-noortele/

 

Eksperimendi raames toimus 16.07-ndal suvekool õpetajatele, lapsevanematele, noortele, haridus huvilistele, et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle. Kuulasime noori ja töötasime koos noortega töötoas. Vaata toimunud Suvekooli päeva kokkuvõtet siit: http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduseksperimendis/

 

 

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi