Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

MTÜ LoovHA teated. Villevere noored osalevad Kultuuri- ja hariduse kongressil.

20.11.2018

Juba sel nädalavahetusel 24.11-ndal viivad Kultuuri ja haridusekongressil töötubasid läbi paljud LoovHA mõttekaaslased ja ka Villevere noored (http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/) ning 25.11 Estonia Kontserdisaalis kell 10.45-11.15 võtavad noored sõna hardusest tuleviku Eestis - "Noorte mõtted haritusest tuleviku Eestis". Olete oodatud Viljandi töötubadesse ja Estonia kontserdisaali! Registreeru: https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/. Kutsume teid lugema artiklit LoovHA selle suvisest Hariduseksperimendist: http://loovharidus.ee/meedias/opilased-paljud-vajavad-vaheaastat/

Kultuuri ja hariduskongressi korraldavad Eesti Kultuuri Koda, Eesti Haridusfoorum ja Eesti Teaduste Akadeemia

Kongressi ettevalmistavasse töögruppi kuulub ka Villevere hariduseksperimendi initsiatiivgrupi liikmetest Aivar Haller ning võimalus noortel kongressil sõna võtta tuli!

Noorte töötoad:

"Eelduste loomine inimliku läheduse kujunemiseks koolis" (Tiina Theresa Gross, TõnisTamme)
Töötoas keskendume vaikushetkedele, inimeseks olemisele ning piiridest vabanemisele. Vaikuses ja pimeduses puhkab inimene rohkem kui tavalises kodu- ja koolikeskkonnas. Aja maha võtmine aitab taas leida iseennast. Hirmudest vabanemine muudab inimese enda ja teistega siiramaks ning vabamaks. Teisele inimesele silma vaatamine kasvatab enesekindlust ja loomupärasust'

Mänguline õppemetoodika gümnasistidele – „Elumäng“ (Johannes Mengel)
“Elumäng“ on mänguline õppemetoodika, mille abil saavutab noor terviklikuma tunnetuse iseenda ja maailma suhtes. Üksiti aitab see mõista koostöö olemust ning otsustamise ja vastutamise seoseid. Töötoas tutvustab metoodika looja põhiteese ja viib läbi praktilise õppetunni osa koos aruteluga.

Töötuba teeb ka Eda Heinla (LoovHA liige, PhD loovusõpetuse dotsent) - "Loovus ja loomingulisus koolis"
Küsimused töötoas osalejatele: Kuidas toetada õpetaja eneseusku, et ta on oma töös loov? Mida/ milliseid tingimusi on selleks vaja? Millised on õpetaja võimalused oma ainetunnis õpilaste loovuse arendamiseks? Milliseid teadmisi ja oskusi vajab õpetaja õpilaste loovuse arendamiseks? Kuidas/ kes teda selles aitab? Kuidas viia õppekavadesse (Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekava, Põhikooli Riiklik Õppekava; Gümnaasiumi Riiklik õppekava) sisse igale kooliastmele vastav konkreetne loovuspädevus, loovuse arengut toetav õppekeskkond ja kooli õppekavasse õpetajate ja õpilaste loovuse arengu korraldus?

Töötubade nimekiri on siin: https://kultuurikoda.eu/kon…/tootubade-teemad-ja-labiviijad/
Olete oodatud Viljandi töötubadesse 24.11-ndal ja Estonia kontserdisaali! 25.11-ndal Registreeru: https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi