Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

Algab Hariduseksperiment II Villeveres

04.07.2018

01.07-ndal toimus Hariduseksperimendis II osalevate noorte tutvumis kohtumine. Kolme päevane ettevalmistav eellaager algab juba 05.07-ndal ja eksperiment kestab kokku 10 päeva (08-18.07). 16.07-ndal toimub, noorte Hariduseksperiment II ühe osana läbiviidava LoovHA Suvekooli raames, grupitöö “Loov ja usalduslik koostöö õpilase ja õpetaja vahel”. Läbiviijaks on väga mitmekülgne, värvikas ja inspireeriv Kerttu Soans (kirjanik, ajutreener, MTÜ LoovHA juhatuse liige). Samal päeval kohtume veel kahe väga põneva külalisega. Lugege altpoolt kõigest pikemalt!

01.07-ndal kohtusid eelmise aasta suvel toimunud Hariduseksperimendis I osalenud noored ja uued liitunud noored, kes kõik koos osalevad Hariduseksperimendis II, mis algab eellaagriga juba 05.07-ndal.

Haridusekspeimendis I (2017 aasta suvel) andsime 16-le noorele võimaluse luua nn. “Ideaalse kooli” mudel. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti tuleviku kooli kujunemiseks vajalikke eeldusi. Oleme eksperimendis osalenud noortega jätkanud regulaarseid kohtumisi – viinud läbi seminare ning kavandanud koos Hariduseksperimenti II.  

 

Kolme päevases ettevalmistavas eellaagris ja sellele järgneval 10 päevasel hariduseksperimendil osaleb kogu eksperimendi ja lühema perioodi vältel ligi 30 noort.

 

Hariduseksperimendi II eesmärgid on: 

  • koos noortega vahe-aasta kooli väljatöötamise algatamine - noortele peale põhikooli / gümnaasiumi lõpetamist aastase “pausi võtmine”, et mõtestada, mida tõeliselt tahan õppida, millisele kutsele  ja tegevustele pühenduda oma elus;
  • ideaalse kooli idee täiendamine, ettepanekute koostamine  üldhariduse õppekava täiendamiseks selliste õppeainetega ja tegevustega, mis toetavad õpilaste elueesmärkide  mõistmist;
  • 16.07-ndal on õpetajatele, lapsevanematele ja igas vanuses haridushuvilistele „avatud uste päev“ - kutsume kõiki kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse ja noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle; noored esitlevad nädala jooksul koostatud vaha-aasta programmi; põnevad esinejad ja ühine grupitöö teemal “Loov ja usalduslik koostöö õpilase ja õpetaja vahel” (läbiviijaks Kerttu Soans, kirjanik, ajutreener, MTÜ LoovHA juhatuse liige).
  • Eksperimenti kokkuvõtva pöördumise koostamine üldsusele ja edasiste tegevuste eesmärgistamine.

Loe lisaks Hariduseksperimendist ja vaheaasta vajalikkusest: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/)

 

16.07-ndal, noorte Hariduseksperiment II ühe osana läbiviidava LoovHA Suvekooli raames, toimub õpetajatele, lapsevanematele ja igas vanuses haridushuvilistele „avatud uste päev“.

Kutsume kõiki kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse ja noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle; noored esitlevad nädala jooksul koostatud vaha-aasta programmi; põnevad külalised ja ühine grupitöö teemal “Loov ja usalduslik koostöö õpilase ja õpetaja vahel”.

  • Kohtume Hannabel Ariaga (Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist), kes jagab õppereisilt Keeniasse saadud kogemusi. Hannabel Aria räägib järgmistel põnevatel teemadel:

-Kuidas näeb välja koolipäev Keenias ehk 10h koolis 90 klassikaaslasega
-Arstiks, õpetajaks, insenerik, piloodiks - Keenia õpilaste unistused
-Mida on meil õppida Keenia noortelt?

Õppereis Keeniasse oli, MTÜ Mondo (koostöös Tartu ülikooliga) korraldatud, konkurssi “KAE maailma!” peaauhinna reis.

Oma reisi ajal veetis Hannabel Aria terve nädala Shianda külas, kus MTÜ Mondo arengukoostööd tegi. Hannabel elas MTÜ Mondo toetuslapse kodus ja külastas 5 erinevat kooli. Ühes koolis veetis Hannabel kaks päeva tunde vaadeldes ja ise tegevusi läbi viies.

                            

  • Teine külaline on Marta-Lotta Kukk. Noor, kes töötas vabatahtlikuna Pariisi Demokraatliku kooli juures.

Marta kirjutab: "Otsustasin minna vabatahtlikuks Pariisi Sudbury kooli, kõige radikaalselt vabamasse demokraatlikusse kooli. See aastane kogemus andis mulle rohkem kui ainult hariduslik inspiratsioon - tänu nende noortega töötamisele mõistsin, kui täiskasvanute poolt suunatud on noored koolis ning kui palju võib nende areng selle all kannatada (näiteks loovus ja suhtlemisoskus). Ja kuigi see lähenemine tundub paljudele väga ekstreemsena, arvan, et ka koolilapsel on õigus olla vaba ja vastutav inimene".

 

  • Grupitöö läbiviijaks on väga mitmekülgne, värvikas ja inspireeriv Kerttu Soans (kirjanik, ajutreener, MTÜ LoovHA juhatuse liige).

Mõttetreeningu meetodil otsime inspireerivaid lahendusi, liikudes koostöö idee juurest praktiliste ettepanekuteni. Kuidas saaks tulemuslikult särisema panna õpilaste omavahelise koostöö? Kuidas muuta usalduslikumaks õpetaja ja õpilase koostöö? Uurime ootuste ja võimaluste kohta. Mis võiksid olla need praktilised tegevused, mis viivad meid ühiste eesmärkideni?

Grupitöö toimub koos eksperimendis osalevate noortega.

Paneme pead kokku ja jõuame lahendusteni!

Tule ja saa osa ka kõigest muust, mida meie päevakava pakub. Tutvu päevakavaga:

http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduse…/

... ja registreeru juba täna: https://goo.gl/forms/74i7MANaZI01ogui1


Suvekooli läbiviijad on MTÜ LoovHA liikmed – Kerttu Soans, Triin Tarn, Eda Heinla ja Helen Kaasik ja Lastevanemate Liidu juhataja Aivar Haller.

Ootame Teid Villeveresse külla 16. Juulil!

Hariduseksperimenti 1 filmiti ja ülesvõetud materjalist tehakse dokumentaalfilm. Ka Hariduseksperimenti 2 filmitakse osaliselt dokumentaalfilmi materjaliks.

 

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi