Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

Valminud on praktiline kujundava hindamise käsiraamat. Tagasivaade toimunud LoovHA seminarile “Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala”.

07.03.2018

MTÜ LoovHA ellu kutsutud Kujundava hindamise töögrupi poolt on valminud praktiline käisraamat, mis on koostatud kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetel. Sissejuhatus Tiiu Kuurmelt teemadel: "Lapsepõlvest, lapse arengust ja targalt toimivast koolist" ning "Inimkäsitused, kooli roll, koostöö, väärtused". 02.03-ndal toimus MTÜ LoovHA juba XII seminar - "Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala". LoovHA liige Kerttu Soans: “Seminaril osalseid nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Selline mitmest ilmakaarest vaatenurk lähendab nii põlvkondi, kui erinevaid rolle.” Edastame ka Haridusinnovatsioonikeskuse kohtumistesarja "Ideeaida jutud" kutse, õpetajate kursuse "Meie aja teadlik õpetaja" info ning raamatuesitluse "Vabadus õppida" teate. Loe altpoolt lähemalt!

Milleks meile kujundav hindamine/kirjeldav tagasisidestamine? Selleks, et õpilasel tekiks selgem arusaam oma enda isiklikust arengust, isiklik ja usaldav suhe oma õpetajaga, temas kasvab õpimotivatsioon, tahe ja hilisemas eas (vastavalt lapse arengule, õigel ajal ka) vastutus oma enda arengu ees. Õpetaja, väljendades end sõnas ja olles teadlik lapse arengu etappidest, tema võimekusest, on: isiklik, vastutustundlik, toetav, objektiivne, usaldav ja tunneb tõelist huvi oma õpilase käekäigu üle. Iga õpilane saab sellisest tagasisidest vaid inspiratsiooni edasi minna.

Kujundava hindamise käsiraamat on suunatud kõigile eesti üldhariduskoolide juhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil.

Käsiraamat on loetav siit: 
https://e-koolikott.ee/material?id=11556

Vaadake ka videot kujundava hindamise 02.12.2016 seminarist (ettekanded ja 2 töötuba): https://www.youtube.com/watch?v=1AwYkZG_X5Y

Noored, kes osalesid meie Hariduseksperimendis 1 “Ideaalne kool” 2017 a. suvel ja kuuluvad meie Hariduseksperiment 2 (suvi 2018) ettevalmistavasse töögruppi osalesid seminari "Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala" ettevalmistuses, tegid ettekande ning viisid läbi “ideaalse kooli” näidistunde.

 

Lugege meie koostööst noortega, Hariduseksperimentidest ning osalusest teistes töögruppides pikemalt kodulehelt: http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused/

 

Tagasivaade seminarile:

Saime kinnitust sellele, mis toetab meie loovust. Eda Heinla, olles loovuse rollis kinnitab, et lapse enesekindlus, -hinnangu toetamine tagab loovate impulsside jätkuva toimimise läbi elu.

Meie loome ise oma elu igas hetkes oma mõtete ja tunnetega. Kerttu Soans soovitab negatiivseid emotsioone väljendavad sõnad asendada positiivsete või humoorikate sõnadega. Näiteks haige olles võiks öelda, et “läbi puhastus protsessi” või vihane olles saab öelda “ma pole võlutud sellest asjast”. Kerttu ütles ka, et: “Oma iseloomu saab terve elu lihvida, vastavalt oma väärtushinnangutele, mille parasjagu oleme omaks võtnud”.

Noorte sõnum “Ideaalse” kooli kogukonna esindaja poolt: “Laste ette ei tohi lasta õpetajat, kes on oma ainet vaid raamatust õppinud, kes ei tunne oma aine vastu tõelist kirge!”.

Artur Halleri näidistunnis saime läbi õhupalli mängu teada, kui manipuleeritavad me inimestena oleme ja kui kasulik oleks teadlikult rohkem manipulatsiooni mängusid mõista.

Joahannes Mengeli teadliku loomise tunnis saime vaate elule, kui mängule – elu on reaalsuse loomise mäng ja see võiks olla nauditav ja rõõmus, kui me seda teadlikult mängime. Saime teada, miljoneid maksnud uuringu käigus selgunud, õnnelikkuse mõiste: “Õnnelikkus on see, kui tunned armastuse kohalolu oma elus!”

Christin Liis Krassi hoogsas, innovaatilises näidistunnis saime Kahoot keskkonda katsetada ja grupitööd teha.  

Loovust turgutavad töötoad andsid mõtlemisainet ja praktilisi töövahendeid, mida kasutada oma elus.

Seminari viimases osas saime kuulda, kuidas Rahumäe Põhikooli õpetajad Kai Koort ja Triinu Pääsik oma tunde läbi viivad ja kuidas teeevad koostööd õpilastega ning viimaks viisid nad looval kala-akvaariumi meetodil läbi arutelu päevateemade osas, kus kõigil soovijatel oli võimalus sõna võtta, diskuteerida ja oma arvamust avaldada. 

Seminaril pakkusime seekord ka muusikalist vahepala – Tõnis Tamme, noor “Ideaalne kool” Villevere hariduseksperimendi grupist, mängis meile pauside ajal torupilli.  

Viimaks tänulike osalejate sõnumid meile: “Aitäh, et teete seda, mida teete ja just sellisel moel. Emotsionaalne oli!" ja “Terve see päev oli nauditav elamus! Värske õhk! TÄNAN!

LoovHA seltskond ja armas “Ideaalse” kooli kogukond tänab kõiki kogu südamest!

 

Edastame infot koostööpartneritelt:

  • Haridusinnovatsioonikeskus alustab kohtumistesarjaga "Ideeaida jutud"

 

Kutsume teid osalema ning kaasa mõtlema meie hariduse oleviku ja tuleviku teemadel, tutvustame uusi algatusi ning põnevaid ideid - ka teie enda ideid!

 

Igal kohtumisel on vaatluse all kindel teema või küsimus ning kohal on ka külaline või külalised, kel teema osas huvitavad mõtted või erialased teadmised. Iga kohtumine on omamoodi, aga alati on oodata põnevaid vestlusi, uusi tutvusi ja mõnusalt koos veedetud aega tassi kohvi või teega. Üritus on avatud kõigile huvilistele ning kohtumised toimuvad hubases Ideeaidas (ruum T410) Tallinna Ülikooli Terra maja 4. korrusel, Haridusinnovatsiooni keskuses.


 

Vaata kohtumiste graafikut ja lisainfot siin.


 

Soovita teemasid ja külalisi siin!

  • 9. märtsil algab Gaia koolis Gaia Akadeemia ja Gaia Kooli kursus "Meie aja teadlik õpetaja" ning samal päeval toimub ka pärast koolituspäeva lõppu raamatuesitlus "Vabadus õppida" ning on avatud kõikidele huvilistele! Kui on huvi saada rohkem demokraatlikust koolist, vabalt õppimisest ning paljust muust teada, siis kursuse raames käsitletakse kõike põhjalikumalt. Kuna sel aastal on palju lektorieid, keda eelmisel aastal ei olnud, siis olete oodatud osalema täiel määral või valikuliselt. 

Osalejad: osalema on oodatud ennekõike inimesed, kes kas juba on õpetajad või soovivad selleks saada. Samuti on oodatud ka kõik need, kes soovivad lähemalt iseennast ja lapsi tundma õppida ning oma silmaringi avardada.

Kursusest pikemalt: http://gaiaakadeemia.ee/kursused/opetaja/

----------------------------------------------------------------------------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

Tagasi