Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

Tagasivaade 16.03-ndal toimunud MTÜ LoovHA seminarile "Noor õpetaja koolis - pea eest tundmatusse" ja tänud

19.03.2019

MTÜ LoovHA noore õpetaja seminarile olid oodatud osalema õpetajad - nii algajad, kui staažikad; kooli juhtkonna liikmed ja haridus huvilised. Seminari käigus jõudsime probleemipüstitusteni.

Mõned neist: ülikoolide puudulik õpetajate ettevalmistus klassi juhtimise, eripedagoogika väljaõppe, suhtlemise osas - lapsevanematega, lastega; toimetulekuks enda ja teiste emotsioonidega (rahuseisundi saavutamine ja ebaõnnega toimetulek jms.); toimetulek töökoormusega, aja planeerimine (sh. indviduaalne töö õpilasega - igaühe isikulisus avastada, väljasõidud jms.) jne. Kuidas leida aeg mentorluse- ja kolleegidelt õppimise jaoks? Usaldus, tugi, toetus ja koostöö kolleegide (sh. õppematerjalide jagamine, aineprogrammide maht - julgus valikud teha), kooli juhtkonna ja lapsevanematega. Kuidas julgeda olla sina ise, endana tegutseda, väljendada iseennast, mitte kedagi teist (ka halba tuju väljendada, julgus olla lihtsalt inimene klassi ees)? Julgus olla sõber õpilastega. Kannatlikkus, kaastunne, vastastikune austus ja huumorimeel - kuidas neid omadusi endas üles leida ja hoida ka keerulistes olukordades?

Kuidas jõuame selleni, et õpetaja inimkäsitlus, moraal ja sisemine võimekus võimaldavad kasutusele võtta Johannes Käisi, MÕK-i jm. hea algatuse metoodikaid?

Mida teha selleks, et tekkinud mõtted saaksid edasi kantud (jätkuseminar, töögrupp vm.?)?

Kel on ettepanekuid, palume meile kirjutada aadressi: meie@loovharidus.ee

Seminari läbiviijad tänavad kogu südamest seminari esinejaid, töötubade läbiviijaid, osalejaid, kui ka meie tegemisi eemalt jälgijaid!

Aitäh teile ja järgmiste kohtumisteni! Fotol valmistume mõttetreeninguks.

------------------------------------------------------------------------

 

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

Tagasi