Tagasi Kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Tagasi Kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Kuidas su annetus aitab? »

27 annetust 1 728.29 / 4 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetuse toel aitame koos viia 2018 - 2019 õppeaastal koolidesse 9 YouTube'i otseülekandes e-külalistundi ühiskonnas kõige aktuaalsematel teemadel. Näiteks arutlesid sel aastal 5000 õpilast koos Karl Martin Sinijärvega selle üle, miks eesti keel rokib. Nii jõuavad oma ala eksperdid võrdselt korraga kõikidesse koolidesse üle Eesti, et tuua õpikuteadmiste kõrvale praktilisi näiteid.  

E-külalistunnid tõstavad õpilaste motivatsiooni õppida

Eelmisel õppeaastal viisime koolidesse 100 e-külalistundi õpilaste jaoks olulistel teemadel. Neist sai otseülekandes osa 123 130 1.-12. klasside õpilast 382 koolist. Õpetajate hinnangul aitasid e-külalistunnid õpilastel leida vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele ning aktiivsemalt osalesid ka need õpilased, keda muidu on raske tavaõppetöösse kaasata. Õpetajad ise said abi raskete teemade käsitlemisel ning uusi õppemeetodeid.

Külalistunnid aitavad tuua praktilise elu kooli

Hariduse päriselulisemaks muutumise juures on suur roll vabatahtlikel külalisõpetajatel, kes koolides külalistunde annavad. MTÜ Tagasi Kooli hoiab töös külalisõpetamise infosüsteemi, millega on oodatud liituma kõik huvilised. Tegutseme selle nimel, et iga õpilane kohtuks aastas vähemalt ühe külalisõpetajaga. Need kohtumised aitavad õpilastel teha oma karjäärivalikut, inspireerivad ja seovad õpikuteadmised päris eluga.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.tagasikooli.ee
www.facebook.com/tagasikooli

1 728.29 / 4 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Ühe õpitoa lugu Jüri Gümnaasiumist

26.05.2015

Kuidas "Tagasi kooli" õpitoad täpsemalt välja näevad ja kas neist ka kasu on, sellest räägime lähemalt allpool, jagades mõtteid ja muljeid hiljutiselt külaskäigult Jüri Gümnaasiumisse.

Ühel kenal maikuu päeval kohtusime Jüris kuue õpetajaga, kelle juurde olime tulnud arendusjuht Nele Pilmani kutsel.

Tuttavaks saamiseks ja teemasse sisse elamiseks avasime õpitoa kogemuste ringiga: kuidas on õpetajad seni külalisõpetajaid oma tegevusse kaasanud. Saime teada, et mitmete õpetajate tundides on käinud aktiivseid lapsevanemaid ja vilistlasi. Samas kasutasid „Tagasi kooli“ infosüsteemi võimalusi vähesed õpetajad, kuna info selle kohta ei olnud veel nendeni jõudnud.

Seejärel arutlesime mitmesuguste erinevate ideede üle, millistes vormides on veel võimalik külalisõpetajate tunde läbi viia ja üleüldse külalisõpetajaid ka laiemalt kooliellu kaasata.  Siin jagasime omalt poolt ka erisuguseid näiteid, mis on meieni jõudnud erinevate koolide õpetajatega suheldes. Muuhulgas rääkisime Skype’i teel antavatest külalistundidest, külalisõpetajate teemapäevadest ja paljudest teistest võimalustest.

Järgmisena võtsime põhjalikumalt ette infosüsteemi. Need õpetajad, kes ei olnud veel süsteemi kasutajad, said registreeruda, ja edasi otsisime juba kõik koos külalisõpetajaid, kellega võiks koostööd alustada. Õpetajatele oli üllatav teada saada, et meil on Eestis juba üle 2 500 vabatahtliku külalisõpetaja eri elualadelt, kes on andnud „Tagasi kooli“ algatuse vahendusel märku sellest, et nad on valmis tulema kooli oma teadmisi ja kogemusi jagama. Meie rõõm oli suur, et erinevate külalisõpetajate taustinfo ja väljapakutud teemadega tutvudes leidsid õpetajad põnevaid potentsiaalseid koostööpartnereid, kellega nad soovisid ühendust võtta.

Õpitoa kokkuvõtteks arutlesime külalistunni ettevalmistamise ja tõhusa läbiviimise teemadel. Tuli palju häid mõtteid, kuidas aidata kaasa sellele, et koostöö sujuvalt kulgeks ja et külalistundidest oleks võimalikult palju kasu nii õpilastele kui õpetajatele endile. Olulisena rõhutasid õpetajad tunni ettevalmistust õpetaja ja külalisõpetaja koostöös. Hea tulemuse toob see, kui omavahel räägitakse läbi tunni eesmärgid ja meetodid, õpilaste eelteadmised, vajaminevad vahendid, tunni pikkus ja teised vajalikud detailid.

Õpitoale tagasisidet küsides saime teada, et koolituse juures hinnati kõrgelt selle praktilisust ja konkreetsust. Kõige väärtuslikumaks peeti infot selle kohta, kuidas leida infosüsteemi abil just seesuguseid külalisõpetajaid, kelle taust ja huvid haakuvad nende teemade ja sõnumitega, mida parasjagu tundides käsitletakse. Samuti pidasid õpetajad väga kasulikuks koos loodud näpunäiteid külalistunni tõhusaks läbiviimiseks.

„Tagasi kooli“ tuleb külla projekti kohta saab lähemalt lugeda siin.

Järgmiste õpitubadeni!

Tagasi