Tagasi Kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Tagasi Kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Kuidas su annetus aitab? »

27 annetust 1 728.29 / 4 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetuse toel aitame koos viia 2018 - 2019 õppeaastal koolidesse 9 YouTube'i otseülekandes e-külalistundi ühiskonnas kõige aktuaalsematel teemadel. Näiteks arutlesid sel aastal 5000 õpilast koos Karl Martin Sinijärvega selle üle, miks eesti keel rokib. Nii jõuavad oma ala eksperdid võrdselt korraga kõikidesse koolidesse üle Eesti, et tuua õpikuteadmiste kõrvale praktilisi näiteid.  

E-külalistunnid tõstavad õpilaste motivatsiooni õppida

Eelmisel õppeaastal viisime koolidesse 100 e-külalistundi õpilaste jaoks olulistel teemadel. Neist sai otseülekandes osa 123 130 1.-12. klasside õpilast 382 koolist. Õpetajate hinnangul aitasid e-külalistunnid õpilastel leida vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele ning aktiivsemalt osalesid ka need õpilased, keda muidu on raske tavaõppetöösse kaasata. Õpetajad ise said abi raskete teemade käsitlemisel ning uusi õppemeetodeid.

Külalistunnid aitavad tuua praktilise elu kooli

Hariduse päriselulisemaks muutumise juures on suur roll vabatahtlikel külalisõpetajatel, kes koolides külalistunde annavad. MTÜ Tagasi Kooli hoiab töös külalisõpetamise infosüsteemi, millega on oodatud liituma kõik huvilised. Tegutseme selle nimel, et iga õpilane kohtuks aastas vähemalt ühe külalisõpetajaga. Need kohtumised aitavad õpilastel teha oma karjäärivalikut, inspireerivad ja seovad õpikuteadmised päris eluga.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.tagasikooli.ee
www.facebook.com/tagasikooli

1 728.29 / 4 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Üle 100 õpetaja ja koolijuhi on osalenud külalisõpetajate kaasamise õpitubades – aitäh!

26.05.2015

„Ma armastan aidata“ annetuskeskkonda kandideerides seadsime „Tagasi kooli“ algatuse juures eesmärgiks koguda toetusi selleks, et võiksime jõuda koolidesse kõikjal Eestis ning viia läbi õpitubasid. Õpitoad on seesugused, kus arutleme külalisõpetajate kaasamise vajalikkuse ja võimaluste üle ning tutvustame viise, kuidas „Tagasi kooli“ algatus saab selle juures abiks olla.

Heade toetajate kaasabil oleme kohtunud juba enam kui 100 õpetaja ja koolijuhiga:
• Jüri Gümnaasiumi 6 õpetajaga
• Jõhvi Gümnaasiumi 12 õpetajaga
• Tallinna Ehituskooli 50 õpetajaga
• 20 Läänemaa koolijuhiga
• 17 Lääne-Virumaa koolijuhiga

Täname koole kõigi toredate kohtumiste eest ja kõiki vahvaid annetajaid, et olete õpitubade toimumisele kaasa aidanud!

Uute annetustega aitate meil jõuda uutesse koolidesse ja uute õpetajate ja koolijuhtide juurde – ikka selleks, et külalisõpetajate kaasamine muutuks kõigis koolides tavapraktikaks ning külalisõpetajate ja õpetajate koostöös võiks sündida järjest rohkem põnevaid ja väärt tegevusi õpilastega. Kõige lihtsam viis annetuse tegemiseks on jätkuvalt siin.

Suureks abiks on ka see, kui annate meie külla kutsumise soovituse edasi koolile, millega Teil on lähem kokkupuude.

Põnevaid külalistunde!
„Tagasi kooli“ meeskond

Tagasi