Heaolu ja Taastumise Kool: "Toeta lähedasi, kes aitavad taastuda psüühikahäirega pereliikmel, sõbral või töökaaslasel"

Heaolu ja Taastumise Kool: "Toeta lähedasi, kes aitavad taastuda psüühikahäirega pereliikmel, sõbral või töökaaslasel"

Kuidas su annetus aitab? »

74 annetust 1 726.25 / 12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Heaolu ja Taastumise Kool loob võimalusi täiendushariduseks recovery college põhimõttel. Ootame kogemusi jagama vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal.

Sinu annetus aitab arendada lähedaste kogemusnõustajate teenust:
• koostame tugigrupi programmi lähedastele, kes hooldavad ja toetavad psüühikahäirega inimest (pereliiget, sõpra, töökaaslast)
• kutselise aitaja ja kogemusnõustaja duo kutsub tugigrupi ellu - annetus aitab osaleda lähedastel, kes pole seni vajalikku toetust saanud
• gruppi juhtivad kogemusnõustajad osalevad supervisioonides
• saame kogemusi ja uusi ideid õppekäikudel ja õppematerjalidest - viime kogemusnõustamise rahvusvahelisele tasemele. 

Psüühilise erivajadusega inimene vajab tavapärasest enam tähelepanu ja juhendamist. Sotsiaalteenused on keskendunud erivajadustega inimestele, mis ongi oluline. Kuid lähedastega töö vajab enam esile tõstmist. Lähedased ootavad julgustust, kuidas olla hooldajaks ja hoolduskoormusega toime tulla, samal ajal ise tööl käies ning aktiivselt ja kvaliteetselt elades.

http://heakool.ee/

https://www.facebook.com/www.heakool.ee/

1 726.25 / 12 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Esimese DUO-nõustamisigrupi esimene õppekäik

21.06.2017

Juunikuu lõpus läheb Heaolu ja Taastumise Kooli esimene lähedaste DUO-nõustamisgrupp esimesele positiivsete emotsioonide kasvatuse õppekäigule.

Heaolu ja Taastumise Kooli esimene lähedaste DUO-tugigrupp on koos käinud juba neli korda. Juunikuu lõpus vahetame keskkonda ja uurime, mis on positiivsete emotsioonide kasvatus.

Vaata meie veebilehte: http://heakool.ee/lahedane/

Info saamiseks helista: 5650 6318.

Tagasi