SA Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp: Aita päästa kadunud inimese elu maastikuotsingul

SA Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp: Aita päästa kadunud inimese elu maastikuotsingul

Kuidas su annetus aitab? »

0 annetust 0.00 / 24 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maastikuotsingul kadunud inimese elu päästmiseks on sihtasutus Kadunud vabatahtlikult heategevuse korras tegutsenud kaheksa tegevusaastat järjest. Iga kadumisjuhtum on oma olemuselt eelmistest erinev – kadunud inimene, aeg ja koht on alati erinevad. Operatiivsel kadunud isiku elupäästega seotud tegevusel ja otsingul on esimesed tunnid ja päevad üliolulised. Kadunud inimese elulootus Eesti oludes, kui inimene on maastikul hätta sattunud ja abivajavas seisundis, võib olenevalt asjaoludest olla tal alates tema kadumisest mitte rohkem kui 120 tundi ehk 5 ööpäeva.

Annetused aitavad selle ajapiiri sees SA Kadunud OPEROG Operatiivsel Otsingugrupil organiseerida ja korraldada kõigi vabatahtlike otsijate operatiivsed tegevused kadunud ja abivajavas seisundis inimese elu päästmiseks maastikul, milleks on:

  • meedias kadunud isiku kohta kadumisteate jagamine,
  • avalikus ruumis üle Eesti KatrinAlert süsteemis (kaubanduskeskuste, ühistranspordi digitaalsed ekraanid) kadunud laste kohta operatiivne kadumisteate jagamine,
  • 24/7 töötaval info- ja nõustamistelefonil kadumisjuhtumite korral kadunud isiku lähedastele nõu andmine ja kadunud isikute kohta info vastuvõtmine,
  • vajadusel organiseerida ja/või osaleda operatiivselt elupääste lootusega maastikuotsingutel, kaasates sinna nii OPEROG Operatiivse Otsingugrupiga liitunud kui ka kõiki teisi vabatahtlikke.

SA Kadunud on kantud tulumaksusoodustust saavate sihtasutuste ja mittetulundusühingute nimekirja.

https://www.facebook.com/KadunudSA/

https://www.facebook.com/groups/OPEROG/

SA Kadunud: https://www.youtube.com/channel/UClKQVu7mfBSUz22ct0u61FA/featured

OPEROG: https://www.youtube.com/channel/UC6bpcllyIFfBhEqRBLjFeQA/featured .

www.kadunud.e

0.00 / 24 000.00 €

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid