SEB Heategevusfond „Õppestipendiumi programm vanemliku hooleta lastele ja noortele emadele“

SEB Heategevusfond „Õppestipendiumi programm vanemliku hooleta lastele ja noortele emadele“

Kuidas su annetus aitab? »

164 annetust 12 331.00 / 30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Õppestipendiumi programm on mõeldud vanemliku hooleta noortele, et toetada nende toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus. Programm keskendub hariduse omandamise soodustamisele, et võimaldada vanemliku hooleta noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks.

Kandideerida võivad kõik eestkoste- või hooldusperedes, turva-või asenduskodudes elavad noored ja noored emad vanuses kuni 26-aastat. Stipendium on mõeldud toetamaks haridustee alustamist või jätkamist, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas. 2014 on stipendiumifondi suuruseks 50 000 eurot. Stipendiumit saab taotleda õppemaksuks, õppevahendite soetamiseks või isemajandamiseks.

2011–2013 on fond välja andnud kokku 214 stipendiumi.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.heategevusfond.ee 
https://www.facebook.com/heategevusfond

12 331.00 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid