Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 218 271 €
Annetajatelt 2 990 777 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
SOS Lasteküla „Toeta Eestimaa lapsi, et nad saaksid võimaluse kasvada koos ema ja isaga!“

SOS Lasteküla „Toeta Eestimaa lapsi, et nad saaksid võimaluse kasvada koos ema ja isaga!“

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
53 572.11 €
1576 annetust
60 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

SOS peretugevdusprogrammi eesmärk on toetada keerulisse olukorda sattunud peresid, et lapsed saaksid kasvada koos oma bioloogiliste vanematega armastavas kodus ega satuks lastekülla.

SOS Lasteküla kogemus näitab, et panustamine ennetustegevusse võimaldab perel ise oma lapsed üles kasvatada.

SOS Lasteküla peretugevdusprogramm töötab Narvas, Sillamäel, Keila linnas, Kohtla-Järvel ja Lääne-Harju, Harku, Põltsamaa, Saue, Viljandi, Põhja-Sakala, Rapla, Kohila, Toila, Saku, Kose ja Räpina vallas.

Vajadus uute piirkondade järgi kasvab pidevalt, sest igal aastal eraldatakse Eestis ligi 250 last oma perekonnast, abivajavad lapsi on tuhandetesLaste äravõtmine aga ei lahenda probleeme, sest neis peredes sünnib lapsi aina juurde. Hoopis vajalikum on õpetada vanematele, kuidas lastekasvatamise ning igapäevaeluga paremini toime tulla.

Sinu annetuse abil pakume riskilastele ja nende vanematele sotsiaalset ja majanduslikku tuge ning tegeleme vanemlike oskuste arendamisega. Peresid abistab ja nõustab SOS lasteküla perede tugitöötaja, kelle ülesanne on püüda perekonda tervendada, leida üles ja arendada hädasolija tugevamaid külgi, parandada vajadusel pere sotsiaalseid oskusi või pakkuda perele erinevate erialaspetsialistide abi. Lühidalt öeldes on perede tugitöötaja inimene, keda pere saab täielikult usaldada.

Tavaliselt külastab SOS tugitöötaja peret kahel korral nädalas, aga kui vaja, ka tihedamini. Ühel korral kohtutakse väljaspool kodu, teisel korral kindlasti kodus, et näha, kuidas toimub kodustes tingimustes pere omavaheline suhtlemine ja millised on olud.

Programmis osalemine on vabatahtlik, kuid perega sõlmitakse leping. See on vajalik selleks, et pere vähemalt minimaalse aja (6 kuud) programmis suudaks püsida. Seejärel koostatakse pere abistamise plaan, mida tugitöötaja koos perega ellu asub viima.

  • 5€ püsiannetusega (ehk 60€aastas) saab üks pere vähemalt  5 tundi psühholoogilist ja/või  sotsiaalset nõustamist või 1 laps 5 tundi individuaalset õpiabi, logopeedilist abi või erinevaid teraapiaid.
  • 10€ püsiannetusega (ehk 120€ aastas) saavad 2 peret vähemalt 5 tundi psühholoogilist ja/või sotsiaalset nõustamist või 1 laps vähemalt 10 tundi individuaalset õpiabi, logopeedilist abi või erinevaid teraapiaid. 
  • 25€ püsiannetusega (300€ aastas) saavad 2 peret vähemalt 12,5 tundi psühholoogilist ja/või sotsiaalset nõustamist või 1 laps vähemalt 25 tundi individuaalset õpiabi, logopeedilist abi või erinevaid teraapiaid. 

2022. aastal on SOS Lasteküla peretugevdusprogrammis kokku 517 last ja 224 pere.

Riik ennetustegevust täies mahus ei finantseeri ning vajalik rahasumma tuleb koguda lahkete annetajate abiga. Programm on töötanud 2008. aastast alatesning selle aja jooksul oleme suutnud 450 perele tõestada, et lapse jaoks on parim kasvukeskkond oma kodu, mitte lasteküla. Programmi hea töö tulemusena on 1100 last jäänud oma vanematega kokku. Kõik need pered saavad täna oma laste kasvatamise ja oma elu ohjamisega ise hakkama.

Lisainfo: www.sos-lastekyla.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Kuidas SOS Lasteküla usaldusisik keerulisse olukorda sattunud peresid aitab

09.09.2019

Lastel on kodus turvaline olla, nende tervis on kontrolli all ning õppeedukus normaalne. Ema ei tarvita alkoholi ning näeb koos isaga vaeva, et pere võlakoorem väheneks. Tundub täiesti tavaline pere? Kuidas võtta - aasta ja 10 kuud tagasi ähvardas seda peret reaalne laste äravõtmise oht.

Lähedaste jaks saab otsa

Suures linnas elava kaheksalapselise pere probleemid algasid juba mitmeid aastaid tagasi. Kogu oma jõu ja energiaga püüdis peret mustast august välja aidata pereema õde. Ka kohalik omavalitsus pingutas ning leidis neile võlgade katteks ära võetud elamise asemele ajutise üürikorteri. Sellest kõigest aga ei piisanud.  Mida aeg edasi, seda suuremaks pere mured muutusid. Nähes, et pere olukord järjest halveneb, otsustas õde viimase õlekõrrena otsida abi SOS Lasteküla peretugevdusprogrammist.

Abi vastuvõtmine on vabatahtlik

Õnneks oli pereemal nii palju mõistust, et ta nõustus alla kirjutama lepingule, mis on eelduseks, et pere programmi vastu võetakse. Programmis osalemine on alati vabatahtlik ning lepingu osapooli on kolm – pere esindaja, lastekaitsetöötaja ning SOS Lasteküla perede tugitöötaja ehk lihtsamalt öeldes usaldusisik. Leping on vajalik selleks, et pere programmis osalemist tõsiselt võtaks ning vähemalt minimaalse aja – kuus kuud programmis püsida suudaks.

Kui usaldusisik Maria esimest korda üle pere ukseläve astus, valitses seal täielik kaos – elamistingimused olid kohutavad, pere ei osanud hoida minimaalsetki korda ega puhtust. Lisaks emale ja isale elasid korteris kolm lasteaiaealist last ning viis koolilast. Kuna pere oli nii kohutavas seisus, elasid suuremad lapsed õpilaskodus. Suurte võlgade tõttu oli pere kaotanud oma elamise ning vallalt saadud üürikorteris elatud aja jooksul polnud nad teinud mitte midagi, et oma elamistingimusi elamisväärsemaks muuta. Lisaks olid lastel tõsised terviseprobleemid, mida ema ja isa ei olnud märganud.

Usaldusisik – sild laste ja vanemate vahel

„Perega saavutasin usaldusliku kontakti üsna kiiresti,“ meenutab Maria. „Esimesed kuud kulusid peamiselt sellele, et kuulasin kõikide muresid ja probleeme, üritasin nende jaoks lihtsalt olemas olla ning ennast kõigiga jagada. Pereemal olid probleemid alkoholiga ning laste silmis puudus tal igasugune autoriteet.“

Marial oli õnne, sest alkoholisõltlasest pereema oli tegelikult väga varmas abi vastu võtma ning mõistis oma pere probleeme pareminigi kui esmapilgul arvata võis. Ju siis tuli abi Merikese näol just õigel ajal. Ka valed, mida algul üritati nö võõrale inimesele rääkida, tulid ajapikku ilmsiks ja pere sai aru, et neid tõepoolest tahetakse aidata ning iga pisimagi info varjamine või moonutamine võib pere taas allakäiguteele tõugata.

„Algus oli raske,“ meenutab Maria. „Korraldasime perekoosolekuid, kus kõik võisid välja öelda,  mis neil südamel. Lapsed nägid elukorralduses suuri puudujääke ning see innustas ka pereema ja –isa muudatusi ellu viima ning aru saama, et kui nüüd ennast kokku võtta ei suudeta, ongi lõpp.“

Maria innustusel hakati kodus tasakesi remonditöödega tegelema – köögi seinas saadi suur auk kinni, seinad värviti üle, tubadesse pandi uus tapeet. „Samal ajal käis pidev minupoolne koolitus, et välisjalatsitega toas ei käida, uksi ei paugutata, voodites ei hüpata,“ räägib Maria.

Kõige tipuks nõustus pereema minema alkoholiravile ning see näitas lastele, et ema on tõesti muutumas.  

„Alustades oli mul kaks suurt eesmärki - et kõik lapsed käiksid koolis ja lasteaias ning saaksid õppimisega vähemalt rahuldavalt hakkama ning et kõikidel lastel oleks tervisekontrollid tehtud,“ räägib Maria.

Usaldusisiku tähelepanelikkus viis pere vanima poja  operatsioonile ning see tähendab, et õigel ajal jaole saadud terviseprobleem ei takista tal enam täisväärtuslikku elu elamast.  Paranenud ning kontrolli alla on saadud ka pere ülejäänud laste tervisenäitajad.

Lapsed kolisid tagasi koju

Kuna pere muutused olid nii silmnähtavad, said nad endale ruumikama korteri, mida innukalt värskendama asuti. Praeguseks oskavad pereliikmed paremini korda hoida ning ka peresisesed suhted on kõvasti paranenud. „Perel on otsekui uus hingamine,“ särab Maria. „Kuna ema läks alkoholiravile ning on suutnud end juba peaaegu aasta pudelist eemale hoida, kolisid ka suuremad lapsed koju tagasi ning käivad nüüd kodulähedases koolis. Pereisa vahetas töökohta, mis on logistiliselt sobivam ning ka tema tervis on paranenud. Pere teeb aktiivselt koostööd võlanõustajaga ning on oma rahalised probleemid enamvähem kontrolli alla saanud. Enam ei tundugi elu nii lootusetu ja mõttetu, kui kaks aastat tagasi.“

Hea meel on selle üle, et vanem poeg lõpetas edukalt põhikooli ning asus edasi õppima. Tänu paranenud tervisele on ta nüüd nii tragi, et suudab kooli kõrvalt ka tööl käia ning nii endale taskuraha teenida.

Töö perega pole aga kaugeltki veel lõppenud. Kuigi pere on teinud märkimisväärseid edusamme kõigest aasta ja kümne kuuga, käib igapäevane töö edasi.

„Hoian praegu kõvasti pöialt, et ema tahtejõud ei raugeks ning ta suudaks alkoholivõõrutusprogrammis jätkata. Tõeline edusamm on see, et ta pole programmis oldud aja jooksul kordagi libastunud,“ ütleb Maria. „Teiseks suureks väljakutseks on see, et kõik lapsed oma klassid kenasti ära lõpetaksid.“

Peret külastades tunneb Maria end iga kord väga hästi, sest nüüd teda juba oodatakse – tihti tahetakse lihtsalt rääkida, kuidas on läinud ja jagada oma emotsioone. Iga inimese jaoks on ülim tunnustus see,  kui ta on väärtustatud, ära kuulatud ning tähele pandud - siis on nad võimelised ka iseennast ületama.

Tagasi