Tagasi kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Tagasi kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Kuidas su annetus aitab? »

0 annetust 0.00 / 4 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Aasta jooksul oleme toetanud külalisõpetajate jõudmist enam kui 20 000 kooliõpilase ette. Tagasi Kooli kaudu on end külalisõpetajad registreerinud 2500 professionaali eri elualadelt, kes soovivad õpilastega oma teadmisi jagada. Näiteks tutvustavad nad õpilastele oma karjäärivalikuid, IT-inimesed õpetavad internetis turvaliselt käituma, investorid ja insenerid selgitavad kuidas nad oma töös matemaatikat kasutavad jne.

Tagasi Kooli tegutseb selle nimel, et igal aastal jõuaks iga kooliõpilase ette vähemalt üks külalisõpetaja. Selleks propageerime külalisõpetamist ühiskonnas laiemalt ja õpetajate seas ning hoiame töös külalistunni kokkuleppimiseks veebipõhist infosüsteemi.

Sinu annetus aitab kaasa, et saaksime 2017-2018 aastal välja töötada uudse e-külalistunni võimaluse ja viia see võimalus kõigi õpilasteni Eestis.

E-külalistund on 45 minutiline koolitund, millest 15-20 minutit on külalisõpetaja otseülekanne klassiruumi ja 20-25 minutit õpilaste aktiivne tegevus õpetaja juhendamisel. Seoses EV 100 sünnipäevaga kingime 2017-2018 õppeaastal 1.-12. klassi õpilastele 100 e-külalistundi Eestist. Projekti sihiks on innustada kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat. Projektiga soovime luua võimalused, et e-külalistunde saaks edaspidi korraldada erinevatel teemadel.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.tagasikooli.ee
www.facebook.com/tagasikooli

0.00 / 4 000.00 €

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid