Eesti Lasterikaste Perede Liit: Sinu heategu kingib lastele võimalused

Eesti Lasterikaste Perede Liit: Sinu heategu kingib lastele võimalused

Kuidas su annetus aitab? »

60 annetust 1 685.30 / 15 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE072200221056012672

Selgitus: Heategu lastele (püsimakse)

Viitenumber: 00150000219000000000

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE461010000007545228

Selgitus: Heategu lastele (püsimakse)

Viitenumber: 00150000219000000000

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE537700771001365358

Selgitus: Heategu lastele (püsimakse)

Viitenumber: 00150000219000000000

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE541700017003582961

Selgitus: Heategu lastele (püsimakse)

Viitenumber: 00150000219000000000

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit töötab ja tegutseb selle nimel, et igal suurperel oleks Eestis hea ja turvaline elada. Kogutud annetuste abil loome lastele rohkem võimalusi enesearenguks, silmaringi avardamiseks ning huvitegevuseks. Annetuste toel soovime suurendada noorte kaasatust erinevates haridusprogrammides ning infotehnoloogiste teadmiste arendamises. Toetuste abil suurendame laste osalust huvitegevuses, spordi- ja loovuslaagrites ning teistes arendava suunaga tegevustes. Soovime tuua veel rohkemate laste ja noorteni tegevusi, mis avardavad nende maailmavaadet ja toetavad isiksuse arengut.

Koos heade annetajatega suudame märgata, hoida ja toetada lapsi ja noori, kes meie Eestit tulevikus hoiavad, loovad ning edasi viivad. Sinu panusel – suurel või väiksel – on suur võlujõud! Sõlmides püsikorralduse ja annetades:

  • 5 eurot kuus - lood lisaväärtust lapsele, kes tänu Sinu panusele suvelaagrisse saab minna
  • 15 eurot kuus - annad noortele võimaluse panna ise käed külge ja algatada arendavaid praktilisi tegevusi
  • 20 eurot kuus  - teed õnnelikuks lapse, kes saab mitu korda nädalas käia muusikakoolis või spordiringis

Eesti Lasterikaste Perede Liit seisab lasterikaste perede huvide eest ning tegutseb selle nimel, et lasterikkus oleks ühiskondlikult tunnustatud väärtus Eestis. Meie võrgustikku kuulub 19 organisatsiooni, koos enam kui 1500 pere ja 7000 lasterikka pere lapsega.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

1 685.30 / 15 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid