Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 376 960 €
Annetajatelt 3 149 466 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
Eesti Lasterikaste Perede Liit: Sinu heategu kingib lastele võimalused

Eesti Lasterikaste Perede Liit: Sinu heategu kingib lastele võimalused

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
12 555.10 €
227 annetust
15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit töötab ja tegutseb selle nimel, et igal suurperel oleks Eestis hea ja turvaline elada. Kogutud annetuste abil loome lastele rohkem võimalusi enesearenguks, silmaringi avardamiseks ning huvitegevuseks. Annetuste toel soovime suurendada noorte kaasatust erinevates haridusprogrammides ning infotehnoloogiste teadmiste arendamises. Toetuste abil suurendame laste osalust huvitegevuses, spordi- ja loovuslaagrites ning teistes arendava suunaga tegevustes. Soovime tuua veel rohkemate laste ja noorteni tegevusi, mis avardavad nende maailmavaadet ja toetavad isiksuse arengut.

Koos heade annetajatega suudame märgata, hoida ja toetada lapsi ja noori, kes meie Eestit tulevikus hoiavad, loovad ning edasi viivad. Sinu panusel – suurel või väiksel – on suur võlujõud! Sõlmides püsikorralduse ja annetades:

  • 5 eurot kuus - lood lisaväärtust lapsele, kes tänu Sinu panusele suvelaagrisse saab minna
  • 15 eurot kuus - annad noortele võimaluse panna ise käed külge ja algatada arendavaid praktilisi tegevusi
  • 20 eurot kuus  - teed õnnelikuks lapse, kes saab mitu korda nädalas käia muusikakoolis või spordiringis

Eesti Lasterikaste Perede Liit seisab lasterikaste perede huvide eest ning tegutseb selle nimel, et lasterikkus oleks ühiskondlikult tunnustatud väärtus Eestis. Meie võrgustikku kuulub 21 organisatsiooni, koos enam kui 1700 pere ja 8000 lasterikka pere lapsega.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Artiklid