Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 393 431 €
Annetajatelt 3 165 937 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
VENÜ: “Toetame orvuks jäänud lapsi ning neid kasvatavaid vanavanemaid!”

VENÜ: “Toetame orvuks jäänud lapsi ning neid kasvatavaid vanavanemaid!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
25 091.11 €
854 annetust
26 250.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu (VENÜ) projektil „Orbude toetuseks” on tähtis koht ema-isa hooleta jäänud laste ning neid kasvatavate vanavanemate elus. Toetame neid, sest orbude pensionäridest vanavanematel on kasinad võimalused arendada oma hoolealuste huvimaailma, lapsed janunevad aga uute teadmiste ja kogemuste, muljete ning kontaktide järele.

„Orbude toetuseks“ projekti raames pakume teatri-, kino-, muuseumite ja näitusekülastusi, spordime ning korraldame ekskursioone. Olulised on ka erinevate tähpäevade ning pühade ühised tähistamised.

Kui toetad meie projekti iga kuu 1 euroga, saame selle eest aastas pakkuda orvule teatri- või kontserdipileti. Kui annetad kuus 10 eurot, seega 120 eurot aastas, siis saame tagada ühele lapsele laagrikoha või kahele-kolmele lapsele kuuks ajaks treeningutunnid.

Tänu senistele annetajatele oleme saanud parandada 31 lapse ning neid kasvatavate 27 vanavanema eluolu ja enesetunnet ning aidata lastel eakaaslastega sammu pidada. 

1995. aastal asutatud Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing ühendab ligi 500 valdavalt pensioniealist vabatahtlikkuse alusel tegutsevat liiget. Ühingu Kadriorus asuv päevakeskus on avatud kõigil nädalapäevadel, igapäevatöö tagamiseks tegutseb 13 toimkonda ning majas töötab 40 huviringi. 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.venu.ee

Kui vanavanemast saab lapselapse eestkostja

18.10.2018

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (VENÜ) koondab pensionieas inimesi, keda iseloomustab positiivne ellusuhtumine ja kes oma tegevuses lähtuvad põhimõttest, et aktiivselt tegutsedes väärtustatakse oma elu ning aidates teisi aidatakse iseend. Kogu keskuse tegevus põhineb heategevusel ja vabatahtlikkusel. Paljud ühingu liikmed on võtnud endale ühe või mitu ülesannet, mida nad meelsasti täidavad. Just tegusad toimkonnad ja huvirühmad kujundavad keskuse ilme. Keskuses on nii oma kohvituba kui ka raamatukogu, siin toimetab nii toataimede ja aia kui ka küpsetajate toimkond. Ilma toimkondadeta ei saaks maja kuidagi hakkama. Üllatav on huvirühmade mitmekesisus, mida juhendavad oma ala suurte kogemustega asjatundjad. Ringide seast võib välja tuua näiteks tantsurühma, bridzi mängimise, laulukoori, erinevad keele ja kästitöö ringid ning võimlemise.

Annetuskeskkonda „Ma armastan aidata“  kuulub organisatsioon projektiga, mille raames toetatakse vanavanemaid, kes kasvatavad oma orvuks jäänud lapselapsi. Praegu saab projekti kaudu toetust 17 peret, kus on 26 lapselast ja 23 vanavanemat. Organisatsioon pakub vanavanematele ainulaadset tuge, korraldades peredele erinevaid teatris, kinos ja  muuseumis käike ning muid tegevusi. Kuna lapsed on peredes 8-20 aastased, siis ei ole kõigile meelepäraste tegevuste leidmine mõistagi lihtne. Vanavanemate jaoks on kõige keerulisem toimetulek, sest lapse jaoks on ju üks põlvkond vahelt puudu ning vanavanem peab lapsele olema nii isa kui ema eest ning täitma nappide vahenditega kõiki vanemlikke kohustusi.

Mitme aasta jooksul on VENÜ projekti „Orbude toetuseks“ viis liiget viinud peresid väljasõitudele, mis on nii laste kui vanavanemate jaoks väga suure tähtsusega. Sel suvel käidi näiteks Narva Jõesuus Liivaranna ja Nooruse spaas. Ekskursioonid on perede jaoks olulised nii emotsionaalses kui ka teadmiste võtmes, sest väljasõidul on alati ka hariv programm. Lisaks korraldatakse peredele käelisi tegevusi, kus koos juhendajatega meisterdatakse näiteks jõuluehteid, munadepühal lauakaunistusi või emadepäevaks kaarte.

Tagasiside, mida lastelt ja vanavanematelt saadakse, on südantsoojendav! Suur osa eestkoste peredest on püüdnud ise kuidagi toime tulla läbi valu ja pisarate ning jääda nähtamatuks, sest nad ei uskunud,et peale riigipoolse ellujäämistoetuse võiks veel abi saada. Tänu inimestele, kes hoolivad ja aitavad, on nad aru saanud, et neid vajatakse ning aidatakse mitmel  moel. Projekti üritused toovad neid rutiinist päikselisse keskkonda – nii ütlevad vanavanemad. Tänu headele annetajatele on võimalik korraldada väljasõite ja meelelahutustegevusi.

Tagasi