Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eestimaa Looduse Fond: Aita hoida Eesti loodust!

Eestimaa Looduse Fond: Aita hoida Eesti loodust!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
19 929.13 €
773 annetust
50 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

ELF vajab annetajate tuge selleks, et kaitsta loodust. Meie looduskaitselised tegevused on mahukad: taastame mitu tuhat hektarit soid, teeme aastas u 60 looduskaitselist talgut ohustatud liikide elupaikades, töötame nahkhiirte talvitumispaikades selle nimel, et need haruldased lendavad loomad saaksid rahus talveund magada - need on kõigest mõned näited ELFi igapäevatööst. Lisaks sellele aitame inimestel loodusest aru saada - mõista keeruliste kliimamuutuste lihtsaid tagajärgi, anname nõu kuidas igaüks saab teha väikesi ja lihtsaid samme selleks, et loodus oleks tervem ja tugevam.

Nagu vabaühendustes tavaline, tegutseb ELF suuresti projektirahastuse toel ja seetõttu vajame annetajate abi sellisteks tegevusteks, milleks projektides raha taotleda pole võimalik. Just tänu annetustele saame osaleda riiklikult tähtsates protsessides (näiteks metsanduse arengukava koostamises), reageerida kiiresti mõne looduskaitsejuhtumi lahendamisel ja tagada projektidele vajalik omafinantseering.

ELFi jaoks on iga annetus oluline. Ka väike panus loeb - oluline on just regulaarsus.

Kui annetad meile igas kuus 5 eurot, saame näiteks:

  • valvata 56 nahkhiire talveund või
  • päästa autorataste alt u 70 kevadrändel konna.

Kui annetad meile igas kuus 10 eurot, saame näiteks:

  • jagada püsimetsandusest huvitatud metsaomanikele nõuandeid ja näpunäiteid või
  • taastada 80 m2 jääksood ja taasasustada sinna süsinikku siduvat turbasammalt.

Kui annetad meile igas kuus 25 eurot, saame näiteks:

  • puhastada kolmandiku ühe must-toonekure toitumisalast või
  • remontida viie nahkhiire talvekorteri.

https://elfond.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Kolm aastakümmet vaba Eesti looduse kaitsmist

17.08.2021

Eestimaa Looduse Fond on ainus annetuskeskkonnas tegutsev organisatsioon, mis on asutatud täpselt samal aastal, kui taastati Eesti iseseisvus. Meenutuste järgi võttis 1. veebruaril 1991 toimunud asutamiskoosolekust osa sadakond inimest, kuid asutajatena läksid kirja need 40 looduskaitsjat ja loodusteadlast, kellel oli võimalik panustada ELFi loomisse vähemalt 10 rublaga.

Asutamiskoosolekul koguti annetusi selleks, et fond saaks edaspidi panna õla alla loodus- ja keskkonnakaitsetegevustele, mis aitavad hoida Eesti loodust. Hiljem, kui Eesti iseseisvus oli taastatud, sai ELF seada sisse ametlikud suhted Maailma Looduse Fondiga (WWF). Tegelikkuses oli WWF juba varemgi panustanud nii nõu kui jõuga ELFi loomisesse.

ELFi asutajaliige Rein Kuresoo on meenutanud, et fondi esimene kõige olulisem idee ja otsus oli suurte looduskaitsealade loomine – tänu ELFile saame paari lähema aasta jooksul tähistada ka Alam-Pedja looduskaitseala ning Karula ja Soomaa rahvusparkide 30. aastapäevi.

Praegu tegutseb ELF viiel suurel suunal: meri, mets, märgala, kliima ja igaühe looduskaitse ehk inimeste looduskaitsesse kaasamine. Kaitstakse Eesti looduse elurikkust ja tegutsetakse selle nimel, et ka järeltulevad põlved saaksid osa Eestile omastest loodusmaastikest ja kooslustest. Silma hoitakse peal loodusvarade säästlikul kasutamisel ja aidatakse kaasa, et inimesed teaksid rohkem neid ümbritsevast keskkonnast. ELFi ümber on koondunud suur vabatahtlike ring, kes aitavad fondil neid eesmärke saavutada.

Sõltumatu valitsusvälise organisatsioonina tuleb põhiosa Eestimaa Looduse Fondi rahastusest projektitoetustest ja annetustest. Seega on annetajate tugi äärmiselt oluline selleks, et Eesti loodus oleks kaitstud ja hoitud.

Aita sinagi hoida Eesti loodust!

Tagasi