Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 751 546 €
Annetajatelt 3 377 097 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
9 215.50 €
491 annetust
11 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ja pesitseb kuni 15 miljonit paari linde, lisaks asume tähtsate rändeteede ristumiskohas. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Kogume annetusi, et läbi viia linnuloendusi, korraldada sügisel ja kevadel avalikke linnuvaatluspäevi ning tutvustada linde ja nende rolli looduses nii lastele kui täiskasvanutele.

Kuidas sinu annetus aitab? Näiteks:
5 € – ühe uuritava linnu GPS-GSM saatja nelja nädala sidekulud;
10 € – ühe pesakasti tegemine ja ülespanemine;
25 € – ühe lasteaiarühma või kooliklassi lindude õppeprogrammi materjalid.

Annetuste kasutamise kohta saad rohkem teavet meie veebilehelt www.eoy.ee, uudiskirjast ja Facebooki lehelt.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Annetamistalgutel annetati Eesti lindude heaks 1873 eurot

02.12.2022

Teisipäeval, 29. novembril toimunud annetamistalgutel toetati Eesti Ornitoloogiaühingut kokku 1873 euroga.

Annetamistalgute eel, 26. novembril kutsus Eesti Ornitoloogiaühing külla oma annetajaid, liikmeid ja teisi huvilisi ning rääkis neile linnukaitseprojektidest, harrastusteaduse algatustest ja annetuste kasutamisest nende tegevuste elluviimisel. Avatud uste päeval osalejad annetasid ühingule 144 eurot.

Annetamistalgute päeval, 29. novembril innustas ornitoloogiaühing inimesi hakkama püsiannetajaks, et toetada järjepidevalt linnukaitsetegevusi. Annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" kaudu tegi teisipäeval annetusi 56 inimest kogusummas 1104 eurot. Swedbank võimendas omalt poolt annetamistalgutel tehtud annetusi ning ornitoloogiaühingule laekus sealt lisaks 625 eurot. Annetamistalgute raames kogunes niimoodi annetusi kokku 1873 eurot.

"Oleme väga tänulikud igale annetajale, kes panustab Eesti lindude heaks," lausus Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. "Linnukaitse tähendab palju töötunde mitte ainult looduses, aga ka suurel hulgal dokumente läbi töötades, ettepanekuid tehes, erinevate asutuste ja organisatsioonidega suheldes. Viimastel aastatel ka paraku kohtusse pöördumist. Mida rohkem on meil rahalisi vahendeid, seda mahukamalt saame panustada lindude kaitsesse," selgitas Võhandu annetuste olulisust.

Eesti Ornitoloogiaühingut saab jätkuvalt toetada nii ühekordse kui püsiannetusega annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata".

Tagasi