Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
26 426.71 €
1886 annetust
36 075.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetusi kasutame selleks, et tagada õnnetuse või halbade elutingimuste tõttu raskesse seisundisse sattunud loomade ja lindude ravi. Lisaks hoolitseme selle eest, et hulkuvad, hüljatud ja meie abi vajavad koerad, kassid saaksid steriliseeritud või kastreeritud. Nii soovime tagada olukorra, kus meist sõltuvad loomad ja linnud põhjuseta ei kannata ning ei saa soovimatuid järglasi.

Aastatel 2009-2015 laekus meie infotelefonile kokku 27 435 teadet hätta sattunud loomast või linnust, abistasime rahaliselt kokku 8308 looma ja lindu ning katsime nende raviga seonduvaid kulusid kokku 240 244 euro väärtuses. Aita meil oma annetustega neid tegevusi jätkata!

Eesti Loomakaitse Seltsi võimekus abistada sõltub peamiselt heade inimeste annetustest. Annetused võimaldavad meil tegeleda nii loomade otsese abistamisega, loomakaitsealase järelvalvega, avalikkuse teavitamisega, inimeste koolitamisega kui õigusloomes osalemisega. Samuti abistame annetuste toel teisi loomadega tegelevaid organisatsioone üle Eesti.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.loomakaitse.ee

http://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts

Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused jaanuaris 2015

08.09.2015

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 222 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade kohta, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 7 pöördumist Veterinaar- ja Toiduametile.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 23 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1288,20 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust loomakaitseorganisatsioonide üleskutse jaanuaris Eestis külastanud Moskva kassitsirkust mitte külastada ning ELS-i ühinemine Euroopa Liidu Koera ja Kassi Liiduga.

8. jaanuaril kutsus ELS inimesi endaga Sõpruse kinno Cannes'i Filmifestivalil pärjatud põneviku “Valge jumal” esilinastusele. Ungari tunnustatud režissöör Kornel Mundruczo pani oma filmiga mõtlema vastutusele, mis meil inimestena loomade, sh koerte ees lasub. Filmile tegi sissejuhatuse ELS-i juhatuse liige Hellika Landsmann rääkides kohale tulnutele loomakaitse peamistest probleemidest tänases Eestis.

14. jaanuaril kohtus ELS Delfi uue lemmikloomaportaali www.lemmikloom.ee eestvedajaga ning leppis kokku koostöös: uues lemmikloomaportaalis saavad olema kajastatud ka mitmed ELS-i poolt kirjutatud artiklid.

28. jaanuaril käis ELS külas MTÜ Kasside Turvakodul ja 29. jaanuaril MTÜ Kassiabis. Mõlema külaskäigu jooksul sai kohtutud kassikaitseorganisatsioonide juhtkonna ja aktiivsemate vabatahtlikega, tutvutud kasside eluoluga ning lepitud kokku edasises koostöös.

Tagasi