Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 753 485 €
Annetajatelt 3 379 036 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 113.00 €
125 annetust
15 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ning siin pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, lisaks asume rahvusvaheliselt tähtsatel lindude rändeteedel. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks. Eestis pesitsevatest linnuliikidest on 69% ebasoodsas seisundis.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Selleks osaleme loodus- ja keskkonnakaitse otsustusprotsessides, juhime otsustajate ja avalikkuse tähelepanu kitsaskohtadele, teeme koostööd nii kohalike kui välismaiste looduskaitse organisatsioonide ja asutustega, viime läbi linnukaitseprojekte ja kampaaniaid.

Kogume toetust linnukaitse tegevusteks: seaduseelnõude, arengukavade, keskkonnamõju hindamiste, kaitse-eeskirjade, kaitsekorralduskavade, erinevate määruste ja käskkirjade läbi töötamiseks ning looduskaitselise fookusega ettepanekute tegemiseks.

Lisaks sellele suhtlevad linnukaitse spetsialistid ametnikega, osalevad koosolekutel ja aruteludel, aitavad kommunikeerida linnukaitselisi teemasid, suhtlevad ajakirjanikega ja esinevad meedias.

  • Linnukaitsetegevuste eelarve on keskmiselt 5500 eurot kuus.

Annetuste kasutamise ja linnukaitse tegevustega saab kursis olla meie kodulehte www.eoy.ee, Facebooki lehte www.facebook.com/ornitoloogiayhing või uudiskirja (www.eoy.ee/uudiskiri) jälgides.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Heade tegude päeval annetati Eesti Ornitoloogiaühingule 1250 eurot

30.11.2023

Viiendat korda toimunud annetamistalgutel kogus Eesti Ornitoloogiaühing oma linnukaitse tegevuste elluviimiseks 1250 eurot.

Sel aastal kutsus Eesti Ornitoloogiaühing oma annetajaid, liikmeid ja teisi huvilisi endale külla ja linnuteemalist mälumängu mängima. Heategevuslikul mälumängul ning annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata" kogunes annetusi kokku 1250 eurot ja 30 senti.

Valdav osa annetustest tehti „Ma armastan aidata“ keskkonnas: 31 inimest annetas kokku 654 eurot. Annetamistalgute päeval laekunud annetusi võimendas omalt poolt Swedbank 40 00 euroga, mis jagunes organisatsioonide vahel proportsionaalselt vastavalt neile tehtud annetustele.  Nii sai ornitoloogiaühing lisaks 539 eurot ja 30 senti. Heategevuslikul mälumängul osalejad toetasid ühingut kokku 57 euroga.

Ornitoloogiaühing kasutab toetusi linnukaitse tegevuste elluviimiseks, et tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Annetusi saab jätkuvalt teha keskkonnas "Ma armastan aidata".

Avatud uste päev ja heategevuslik mälumäng toimusid annetamistalgute raames.

Tagasi