Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 753 485 €
Annetajatelt 3 379 036 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 113.00 €
125 annetust
15 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ning siin pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, lisaks asume rahvusvaheliselt tähtsatel lindude rändeteedel. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks. Eestis pesitsevatest linnuliikidest on 69% ebasoodsas seisundis.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Selleks osaleme loodus- ja keskkonnakaitse otsustusprotsessides, juhime otsustajate ja avalikkuse tähelepanu kitsaskohtadele, teeme koostööd nii kohalike kui välismaiste looduskaitse organisatsioonide ja asutustega, viime läbi linnukaitseprojekte ja kampaaniaid.

Kogume toetust linnukaitse tegevusteks: seaduseelnõude, arengukavade, keskkonnamõju hindamiste, kaitse-eeskirjade, kaitsekorralduskavade, erinevate määruste ja käskkirjade läbi töötamiseks ning looduskaitselise fookusega ettepanekute tegemiseks.

Lisaks sellele suhtlevad linnukaitse spetsialistid ametnikega, osalevad koosolekutel ja aruteludel, aitavad kommunikeerida linnukaitselisi teemasid, suhtlevad ajakirjanikega ja esinevad meedias.

  • Linnukaitsetegevuste eelarve on keskmiselt 5500 eurot kuus.

Annetuste kasutamise ja linnukaitse tegevustega saab kursis olla meie kodulehte www.eoy.ee, Facebooki lehte www.facebook.com/ornitoloogiayhing või uudiskirja (www.eoy.ee/uudiskiri) jälgides.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Saa tuttavaks meie linnukaitse spetsialistidega!

15.02.2024

Sõbrapäeva nädalal tutvustasime ornitoloogiaühingu Facebooki lehel meie kontoris töötavaid inimesi. Tutvustame teile siin meie linnukaitse spetsialiste.

Saa tuttavaks: Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu

  • Milline näeb välja sinu tavapärane tööpäev?

Juhataja tavapärasesse tööpäeva mahub palju erinevaid ülesandeid. Suur osa kulub paberimajanduse - lepingud, arved, aruanded - täitmisele ja korrashoiule. Päris palju toimub koosolekuid nii töötajate, teiste keskkonnaühenduste kui ka riigiasutuste ja klientidega. Mulle isiklikult on väga olulised ka linnukaitse teemad, nii et hoian ennast nendega kursis ja jõudumööda panustan ka lahenduste leidmisse.

  • Kuidas veedad vaba aega?

Vabal ajal leiab mind tihtipeale binokkel käes Eesti parimatest linnupaikadest. Eriti meeldib jälgida lindude rännet.

  • Milline oli sinu viimane linnuvaatlus?

Viimane linnuvaatlus oli ornitoloogiaühingu aias koos kolleegidega tehtud talvine aialinnuvaatlus. Sel aastal me lindusid ei toida, kuid kohal oli siiski rohevinte, rasva- ja sinitihaseid, puukoristajaid ning mitmeid teisi linnades tavapäraseid liike.

Saa tuttavaks: Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Kunter Tätte

  • Milline näeb välja sinu tavapärane tööpäev?

Päevad on erinevad, aga kindel on see, et iga päev ootab postkastis ports läbi töötamist ootavaid kirju kolleegidelt, teistelt keskkonnaorganisatsioonidelt, tavalistelt inimestelt ja vahel ka ametnikelt. Viimase aasta jooksul olen muidu tegelenud näiteks merekaitsealade ettepanekute ja linnuteemaliste infomaterjalide loomisega ning ühingu seisukohtade esindamisega meedias, nõupidamistel ja mujal. Seirete ja eksperthinnangute andmise raames olen ka välitöid teinud.

  • Kuidas veedad vaba aega?

Viimastel aastatel kulub enamik auru kolme väikse lapse kasvatamisele ja lõbustamisele, aga vahel leian ka aega raamatuid lugeda ja keerulisemaid lauamänge mängida. Meeldib ka niisama mõtiskleda ja unistada.

  • Milline oli sinu viimane linnuvaatlus?

Ma vaatan iga päev aknast linde. Kortermaja elanikuna näen peamiselt küll seda, kuidas vareslased ja tuvid prügikastide ümber ja vanaprouade akende all siblivad, kuid tänu oma laste vaimustusele olen ka ise õppinud selliseid vaatlusi rohkem väärtustama. Näiteks oleme mitmel korral näinud, kuidas vares peidab viineri muru sisse ära ja pärast sellele järele tuleb. Ja kuna lapsed on põnevama sulestikuga tuvidele nimed pannud (näiteks üks ilus roosa tuvi kannab nime Oskar), siis on huvitav märgata, kuidas mõni pikalt ära olnud tuvi lõpuks jälle tagasi on tulnud.

Saa tuttavaks: Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg

  • Milline näeb välja sinu tavapärane tööpäev?

Kevadsuvel, kui suurem kaal on välitöödel, teen metsas, soos või põllul varahommikusi linnuseireid või aitan kolleege mõne linnuliigi uuringutel. Muidu töötan keskkonna- ja kaardiandmetega, kirjutan seisukohti seaduseelnõule, panen kokku vaiet või kohtukaebust, suhtlen kolleegide, partnerite, mõne ajakirjaniku või eksperdiga.

  • Kuidas veedad vaba aega?

Armastan kodus ja aias toimetades audioraamatuid või mõningaid raadiosaateid kuulata. Vahel huvitab mõni näitus, film või kontsert. Tasakaalustamaks ekraani taga istumist, käin orienteerumas ja suusatamas. Mõnus on ka niisama looduses matkata omaette, sõprade või perega.

  • Milline oli sinu viimane linnuvaatlus?

Naabri aias maiustas just üks hallrästas sügisel puu külge jäänud õunaga.

 

Meie tublide linnukaitsjate tööd Eesti lindude heaks saad toetada ühekordse või püsiannetusega.

Tagasi