Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 753 485 €
Annetajatelt 3 379 036 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 113.00 €
125 annetust
15 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ning siin pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, lisaks asume rahvusvaheliselt tähtsatel lindude rändeteedel. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks. Eestis pesitsevatest linnuliikidest on 69% ebasoodsas seisundis.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Selleks osaleme loodus- ja keskkonnakaitse otsustusprotsessides, juhime otsustajate ja avalikkuse tähelepanu kitsaskohtadele, teeme koostööd nii kohalike kui välismaiste looduskaitse organisatsioonide ja asutustega, viime läbi linnukaitseprojekte ja kampaaniaid.

Kogume toetust linnukaitse tegevusteks: seaduseelnõude, arengukavade, keskkonnamõju hindamiste, kaitse-eeskirjade, kaitsekorralduskavade, erinevate määruste ja käskkirjade läbi töötamiseks ning looduskaitselise fookusega ettepanekute tegemiseks.

Lisaks sellele suhtlevad linnukaitse spetsialistid ametnikega, osalevad koosolekutel ja aruteludel, aitavad kommunikeerida linnukaitselisi teemasid, suhtlevad ajakirjanikega ja esinevad meedias.

  • Linnukaitsetegevuste eelarve on keskmiselt 5500 eurot kuus.

Annetuste kasutamise ja linnukaitse tegevustega saab kursis olla meie kodulehte www.eoy.ee, Facebooki lehte www.facebook.com/ornitoloogiayhing või uudiskirja (www.eoy.ee/uudiskiri) jälgides.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Täna on annetamistalgud!

28.11.2023

Heade tegude päeval, 28. novembril kutsub Eesti Ornitoloogiaühing kõiki huvilisi avatud uste päevale ja heategevuslikule mälumängule, et koguda annetusi linnukaitse tegevuste elluviimiseks.

Viiendat korda toimuvatel annetamistalgutel kutsub Eesti Ornitoloogiaühing oma annetajaid, liikmeid ja teisi huvilisi endale külla ja linnuteemalist mälumängu mängima.

Avatud uste päeval saab külastada ornitoloogiaühingu kontorit ja tutvuda töötajatega. Linnukaitse spetsialistid räägivad oma igapäevatööst, rõõmudest ja muredest. Küsimusi linnukaitse, aga ka ornitoloogiaühingu muude tööde-tegemiste kohta saab esitada Facebookis ja kohapeal.

Avatud uste päev lõpeb linnuteemalise mälumänguga, mille võitjatele on auhinnad ühingu poolt. Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelises võistkonnas, osavõtt vabalt valitud suurusega annetuse eest.

Avatud uste päev toimub 28. novembril kell 16.00–18.00 ja mälumäng kell 18.00 Tartus Veski 4 asuvas Baeri majas.

Ornitoloogiaühing kogub toetusi linnukaitse tegevuste elluviimiseks, et tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Annetamistalgutel on eesmärk koguda 2000 eurot. Annetusi saab teha avatud uste päeval kohapeal ja keskkonnas "Ma armastan aidata".

Jooksvat infot avatud uste päeva ja mälumängu kohta leiab Facebookist.

Avatud uste päev ja mälumäng toimuvad annetamistalgute raames.

Tagasi