Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 294 892 €
Annetajatelt 3 067 398 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
14 295.40 €
455 annetust
15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

 • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.
 • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.
 • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.
 • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.loomus.ee

Loomus kutsub erakondi vaatama loomasõbralikuma tuleviku poole

27.10.2022

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus rõhutab vajadust poliitilistes otsustes arvestada looduse ja loomadega, et hoida elurikkust kõikjal meie ümber ning tagada nii inimeste kui ka loomade heaolu. Ettepanekuid erakondade valimisplatvormidesse on üksjagu, alustades vajadusest üle vaadata loomakaitseseadus, teha vegantoit riigiasutustes kättesaadavaks ja kehtestada lihamaks; lõpetades vajadusega lõpetada jaht kaitsealustele liikidele ning keelustada jahiturism ja vibujaht tervikuna. Loomad elavad maailmas inimestega koos, mitte inimeste jaoks. Just seda põhimõtet kutsub Loomus nii poliitikutel kui valijatel arvestama.

Jagame Loomuse ettepanekuid erakondadele loomasõbralikuma tuleviku loomiseks.

TOIT ja PÕLLUMAJANDUSLOOMAD

 • Teha vegantoit kättesaadavaks riigi- ja haridusasutustes (nt koolid, lasteaiad, haiglad, hooldeasutused) neile, kes seda vajavad/soovivad. (1)
 • Lõpetada koolipiima projekt, sest vaatamata sellele, et korduvalt on tõestatud, et lehmapiim ei ole tervislik ning piimatööstusel on suur negatiivne mõju keskkonnale, jagatakse koolilastele igapäevaselt tasuta piima ning kutsutakse lapsi üles tarbima piimatooteid.(1)
 • Toetada taimse toidu tootmist võttes arvesse loomatööstuse mõju keskkonnale ja jätkusuutlikkust, mitte liha- ja piimatööstust.(2)
 • Piirata lihatoodete reklaamimist, sest lihatooted on suure keskkonnajalajäljega ja suurtes kogustes tarbides ebatervislikud.
 • Kehtestada lihamaks. (3)
 • Paigaldada intensiivpõllumajandusfarmidesse ja tapamajadesse kaamerad, et jälgida loomakaitseseaduse täitmist. (4)
 • Üle vaadata seadus ja spetsiaalselt kalade kohta käivad punktid sisse kirjutada, sest intensiivse vesiviljeluse (kalafarmid) kontekstis ei ole täna kalu seaduses eraldi välja toodud, vaid neile kehtivad üldised seadused. 

MEELELAHUTUS

 • Tuleb paika panna konkreetsed piirid, mis aegadel ja kellel on lubatud ilutulestikku lasta. 
 • Tuleb piirata ilutulestiku müüki enne jõulu- ja aastavahetuse perioodi. (5)
 • Tuleb vaadata üle loomade kasutamine meelelahutuses – lubatud loomade nimekirja on vaja teha korrektuurid. Eesmärk on tulevikus jõuda otsuseni, millega loomade meelelahutuses kasutamine on keelatud. 

LOOMAD LOODUSES

 • Jahiseadus ja jahiulukite nimekiri tuleb viia kooskõlla EL direktiividega
 • Loomakaitseseadust tuleb täiendada. Hetkel pole reguleeritud see, et looma hukkamiseks tuleb valida viis, mis põhjustaks loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Kui sellist viisi ei ole, siis peab looma hukkamine olema keelatud, nt silmude elusalt soolamine.
 • Pesitsusrahu tuleb kirjutada seadusesse: pesitsusrahu kõigis Eestimaa metsades kogu pesitsusaja vältel (6)
 • Jahiturism tuleb Eestis keelustada, sest tegemist on loomade suhtes äärmiselt julma hobiga. Samuti tuleb keelustada jahiturismi trofeede import Eestisse.
 • Eestis tuleb keelustada vibujaht kõikidele loomadele. Tegu on loomade suhtes julma, vägivaldse ja kannatusterohke väikese huvigrupi meelelahutusviisiga, mis ei lähtu loomade heaolust ega huvidest. (7)
 • Kaitsealuste loomaliikide, sh lindude, jaht tuleb lõpetada

LEMMIKLOOMAD

 • Tuleb üle vaadata lemmikloomade pidamise nõuded. Kirjutada koos ekspertide ja loomakaitsjatega täpsemalt lahti nõuded erinevate loomaliikide kohta.
 • Tuleb keelustada koerte ketis pidamine. Tegu on ebahumaanse tegevusega, mis on tänapäeva maailmas kaotanud praktilise vajaduse. 
 • Tuleb muuta ära absurdne olukord, kus looma vägivaldselt kohelnud omanik on kohtus jätkuvalt tema eestkostja. Anda eestkosteõigus mõnele loomakaitseorganisatsioonile.
 • Tuleb koostada nimekiri loomadest, keda tohib lemmikloomana pidada ehk n-ö positiivne nimekiri. Sarnased nimekirjad on kas juba koostatud või koostamisel mitmes Euroopa Liidu riigis. (8)

MUU

 • Tuleb keelustada seksuaalne kontakt loomadega. Loomad ei saa anda selleks nõusolekut. Samuti keelustada loomi sisaldava pornograafia valmistamine, müük ja tarbimine. (9)
 • Tuleb keelustada tehistingimustes kasvatatud karusloomade nahast valmistatud toodete müük. Karusnahast valmistatud tooted ei ole tarbe-, vaid luksuskaup, mille järele puudub reaalne vajadus. Need on keskkonnavaenulikud ja põhjustavad loomadele kannatusi. (10)
 • Tuleb keelustada põllumajandusloomade religioossel eesmärgil tapmine. Sellised tapmisviisid toimuvad ilma looma eelnevalt uimastamata ja tekitavad loomadele kirjeldamatuid kannatusi. (11)

1 https://vegan.ee/piimatoodetega-seostatud-tervisehaired/
2 https://epl.delfi.ee/artikkel/120079878/anu-tensing-eesti-seatoostus-karbub-vaga-hea-ja-arme-ta-agooniat-pikenda
3 https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/721078
4 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/400796/Opinion_on_CCTV_in_slaughterhouses.pdf
5 https://loomus.ee/ilutulestik-uhtede-hetkeline-room-teiste-kannatuste-hinnaga/
6 https://pesitsusrahu.org/ 
7 https://loomus.ee/rootsi-ylikooli-raport/
8 https://www.zoocheck.com/feature-campaigns-2015/exotic-pets/positive-lists-in-the-regulation-of-exotic-animals/
9 https://sexualalpha.com/how-common-is-bestiality/
10 https://www.eurogroupforanimals.org/fur-free-europe
11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7154608/

Tagasi