Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 376 960 €
Annetajatelt 3 149 466 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
14 295.40 €
455 annetust
15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

 • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.
 • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.
 • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.
 • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.loomus.ee

Uus aruanne karusloomakasvatustest: karusloomafarmides ei ole võimalik loomade heaolu vajadusi rahuldada

17.05.2023

Teadusliku aruande “The Case Against Fur Factory Farming: a scientific review of animal welfare standards and ‘WelFur’ ” uuendatud versioonis rõhutatakse, et praegune regulatiivne raamistik loomade heaolu kaitsmiseks karusloomafarmides Euroopa Liidus on ebapiisav ja karusloomade heaolustandardid (WelFur) ei suuda tagada karusnaha saamiseks kasvatatavate naaritsate, rebaste ja kährikute heaolu.

Aruanne kinnitab, et naaritsate, rebaste ja kährikute kasvatamine neilt karusnaha saamiseks tuleks Euroopa Liidus keelata, kuna nende heaolu ja bioloogiliste vajaduste rahuldamine on võimatu. Loomade heaolu käsitlevate õigusaktide praegune läbivaatamine annab Euroopa Komisjonile konkreetse võimaluse see julm praktika peatada.

Aruandes on välja toodud järgmised punktid:

 • Karusnaha saamiseks kasvatatavad liigid on põhiliselt metsloomad ja seetõttu ei sobi nad vangistuses viibimiseks, eriti väikestes puurides, kus neil puudub võimalus liigispetsiifiliseks käitumiseks.
 • Karusnaha saamiseks kasvatatavate naaritsate, rebaste ja kährikute heaolu on loomade heaolu hindamise viie valdkonna mudeli (Five Domains Model, viis valdkonda: toitumine, keskkond, tervis, käitumine ja vaimne seisund) kõigis valdkondades tõsiselt ohus.
 • Puuduvad tõendid selle kohta, et karusloomafarmides kasutatavate pidamissüsteemide täiustamine võiks oluliselt parandada karusloomade heaolu.
 • Hirmu tase, stereotüüpne stressikäitumine, naha ja sabade närimine, füüsilised deformatsioonid ja paljunemishäired, sh kõrge vastsündinute suremus, näitavad, et loomade vajadused karusloomafarmides ei ole rahuldatud.
 • Karusnahatööstuse WelFuri protokollid on loodud praeguste eluasemesüsteemide väga tõsiste piirangute põhjal ja premeerivad status quo’d. Welfur ei suuda lahendada karusnaha saamiseks kasvatatavate loomade heaoluga seotud olulisi probleeme.
 • Welfuri protokollide praeguse parima tava ülemmäär on eksitav, kuna see esindab endiselt seda, mida enamik inimesi peab vastuvõetamatuks heaolutasemeks.
 • Naaritsate, rebaste ja kährikute kasvatamine karusnaha saamiseks tuleks vastavalt nõukogu direktiivile 98/58/EÜ ja Euroopa Nõukogu karusloomi käsitlevale soovitusele keelata.

Aruandes rõhutatakse, et ainuke mõistlik lahendus on karuloomafarmide keelustamine.

Surve karusloomakasvatuse keelustamiseks ELis on märkimisväärselt suurenenud seoses Euroopa kodanikualgatuse Fur Free Europe eduga, mis kogus vähem kui 10 kuuga üle 1,7 miljoni allkirja, sh andis oma allkirja 6219 Eesti kodanikku. Kodanikualgatus kutsub Euroopa Liitu üles keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus. 

2023. aasta lõpuks avaldab Euroopa Komisjon ettepaneku, mille eesmärk on parandada ELi loomade heaolu käsitlevaid õigusakte, et viia need kooskõlla uusimate teaduslike tõenditega. Aruandes rõhutatakse, kuidas teadus on selgelt näidanud, et Euroopa karusloomafarmides ei ole võimalik rahuldada karusloomakasvatuses peetavate loomade heaoluvajadusi. Seetõttu tuleks ettepanekusse lisada karusloomakasvatuse keeld.

—————————

ORIG: https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-scientific-report-fur-farming-animal-welfare-needs-cannot-be-met

Tagasi