Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 863.76 €
139 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.

  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.

  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.

  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

www.loomus.ee

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Loomus andis välja 13 soovitust Euroopa Parlamenti kandideerijatele

18.03.2024

Loomade heaolu ja kaitsega seotud teemad on valijate jaoks järjest olulisemad, mistõttu rõhutab Loomus vajadust igal Euroopa Parlamenti kandideerijal oma lubadustes arvestada ka loomadega, mistõttu on Loomus teinud omalt poolt 13 soovitust seoses loomakaitsega.

On mitmeid loomakaitsega seotud teemasid, millega on paslik tegeleda just üle-euroopaliselt, nt elusloomade transport, toidusüsteemid, lemmikloomade kaubandus, angerja kui kriitiliselt ohustatud liigi kaitse. Äärmiselt tähtis on ka määrata Euroopa Liidus loomade heaolu volinik, kelle ülesanne olekski loomade heaolu ja kaitse eest seismine.

Igal loomal on iseväärtus, st neil on väärtus olenemata sellest, mida inimesed neilt saavad või kuidas neid kasutavad. Looma iseväärtus tuleb ka seadusesse kirja panna ja sellest lähtuma loomakaitse valdkonna otsustes. Kindlasti tuleks keelustada loomade ekspluateerimine meelelahutuslikel eesmärkidel, sh jahiturism ja trofeejaht.

Loomusele on väga oluline teema ka karusloomafarmide keelustamine. Aastal 2021 võeti Riigikogus vastu otsus keelustada Eestis karusloomafarmid, mis hakkab kehtima 2026. aastast. Kuna kannatused karusloomafarmides on kohutavad olenemata geograafilisest asukohast, on oluline järgmiseks see julm praktika terves Euroopa Liidus keelustada.

“Euroopa Parlamendi liikmetel on erakordne võimalus mõjutada loomade heaolu ja kaitset laiemaltki kui vaid oma riigis – paljud teemad ka on üle-Euroopalised,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Kutsume igat kandidaati võtma loomade olukorra parandamine oma südameasjaks ning seisma nende eest, kel enda eest inimeste maailmas seista pole võimalik!”

Soovitused on saadetud ka Riigikogus olevatele erakondadele ning Riigikogus tegutseva loomakaitse toetusrühma liikmetele.

Loomuse soovitusi erakondadele loe siit.

Tagasi