Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 751 546 €
Annetajatelt 3 377 097 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Loomakaitse Selts: aitame üheskoos Eesti loomi!

Eesti Loomakaitse Selts: aitame üheskoos Eesti loomi!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
9 950.69 €
542 annetust
30 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetuse toel parandame loomade elukvaliteeti, püüdleme selle poole loomade otsese abistamisega, avalikkuse teavitamisega ja inimeste nõustamisega, koolitamisega ning õigusloomes osalemisega ja loomakaitsealase järelevalvega.

Mis me teeme?

Loomakaitsealane järelvalve - hoiame töös infoliini, kuhu saab teatada abivajavast loomast või küsida nõu; kontrollime lemmik- ja põllumajandusloomade pidamistingimusi ja püüame neid parandada koostöös loomaomanikega ning ametnikega; aitame inimestel käitumisprobleemidega lemmikloomadega toime tulla. Eesmärgiks kodutute, hulkuvate ja hüljatud loomade arvu vähendamine.

Otsene abistamine - hüljatud ja/või hätta sattunud loomad vajavad meie abi transpordiga, ravi arvete tasumisega, ajutise kodu pakkumisega ja toiduga varustamisega; aitame lahendada kassikolooniate probleemi neid steriliseerides, kastreerides ja otsides neile kodusid; võtame enda hoole alla koduvägivalla ohvrite loomi; aitame Ukraina loomi ravi, toidu ja muu vajalikuga.

Inimeste koolitamine ja teavitamine - korraldame kampaaniaid, üritusi, oleme meedias esindatud; korraldame koolitusi, seminare kui ka konverentse. Eesmärgiks tõsta inimeste teadlikkust ja arendada nii loomapidamiskultuuri kui ka laiemalt loomakaitse valdkonda Eestis. 

Õigusloomes osalemine - teeme loomade olukorra parandamiseks ettepanekuid seaduste muutusteks ning osaleme ümarlaudadel ja räägime kaasa seaduse muudatuste tegemisel. Eesmärgiks muuta seadused loomade heaolu tagavaks.

Mida saame ära teha 5 €, 10 € või 25 €?

5 eurone annetus aitab tasuda ühe nendest tegevustest:

 • Teavituskampaania sotsiaalmeedias, kus on võimalik jõuda kuni 1600 inimeseni.

 • 1 koolituse materjalide kulu

10 eurone annetus aitab tasuda ühe nendest tegevustest:

 • Teavituskampaania sotsiaalmeedias, kus on võimalik jõuda kuni 3300 inimeseni;

 • 2 koolituse materjalide kulu;

 • 1 - 3 kontrollkäigu kulu;

 • 1 looma kiibistamine.

25 eurone annetus aitab tasuda ühe nendest tegevustest:

 • Teavituskampaania sotsiaalmeedias, kus on võimalik jõuda kuni 5100 inimeseni;

 • 2 koolituse kulud;

 • infoliini 1 päeva kulu;

 • 4 - 6 kontrollkäigu kulu;

 • 1 looma vaktsineerimine;

 • 1 looma parasiiditõrje;

 • 1 kassi FIV/FeLV testid;

 • 1 looma toiduvaru üheks kuuks.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Vaata lisaks: loomakaitse.ee ja facebook.com/eestiloomakaitseselts

Artiklid