Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 683 135 €
Annetajatelt 3 308 686 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 750.76 €
133 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.

  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.

  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.

  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

www.loomus.ee

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Loomus kordab ettepanekut võtta angerjas Eestis looduskaitse alla – pooleteise miljoni klaasangerja südatalvel surma saatmine pole naljaasi

30.01.2024

Loomus on (koos Eesti Loomakaitse Seltsiga) teinud ettepaneku võtta Euroopa angerjas Eestis looduskaitse alla. 11. jaanuaril 86 tuhande euro eest Prantsusmaalt toodud klaasangerjate ehk angerja maimude Eesti järvedesse laskmise valguses kordame oma ettepanekut.

Angerjad muutuvad juba pluss kuue kraadi juures uimaseks ja hakkavad põhjamutta end ära peitma. Nüüdse külmaga pole klaasangerjatel aga võimalik mutta pugeda, mistõttu nad jäävad järve põhja peale oimetult lebama ja surema.

“Kui see tõele vastab, on praegune juhtum näide erakordselt ignorantsest suhtumisest. Üleüldse ei ole praegune praktika angerjaid ümber asustada väikejärvedesse Narva-Jõe vesikonda looduskaitseliselt tõhus, vaid on kohalikku kalandust toetav meede, sest neist angerjatest ei pääse piisav hulk Läänemerre ja sealt edasi Sargasso merre,” kommenteeris juhtumit Eestimaa Looduse Fondi säästliku kalanduse ekspert Joonas Plaan.

Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller rõhutas, et Euroopa angerjas tuleb võtta looduskaitse alla, lõpetada angerjate ümberasustamine ning keelustada angerjate püük ja angerjate ning angerjast valmistatud toodete müük Eestis. “Ega sellega venitada ei anna, liik on ühe sammu kaugusel väljasuremisest ja on ainuke võimalus otsustavalt tegutseda. Pealegi – üle pooleteise miljoni klaasangerja südatalvel surma saatmine pole naljaasi,” lisas Eller.

Tegemist on globaalselt kriitilises seisundis liigiga, kes on kantud Eesti Punasesse Nimestikku. Kriitilise väljasuremisohu tõttu on angerjas 2013. aastal lisatud Washingtoni konventsiooni ehk CITES-i lisadesse. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on soovitanud eri riikide teadlaste arvamusele toetudes igasugune angerjapüük peatada. Euroopa Komisjon on leidnud, et angerjate taasasustamine on kasutu tegevus. Läänemere äärsetest riikidest on vaid Balti riikides angerjas ilma kaitsestaatuseta. Saksamaal on liik kantud ohustatud liikide nimekirja, teised riigid (Taani, Soome, Rootsi ja Poola) on angerja kandnud kriitiliselt ohustatud liikide nimekirja. (Venemaa kohta andmed puuduvad.)

Lisaks kõnealusele ettepanekule võtta angerjas kaitse alla juhib Loomus tähelepanu, et otsus talvel klaasangerjad Eesti vetesse lasta näitab otsuse tegijate erakordset ebapädevust. Otsustajad peavad olema targad ja teadlikud inimesed, kes on võimelised oma otsuste eest ka vastutama.

Lisa:
Pealtnägija 25.10.2023 https://etv.err.ee/1609130441/pealtnagijaKaduva maailma lävel – “Euroopa angerjast” – https://youtu.be/tddsJIhinhU?si=62PfGFV4r-sv63dO

Tagasi