MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

Kuidas su annetus aitab? »

391 annetust 9 283.44 / 12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Loomuse projekt "Olen loomade poolt” tõstab inimeste teadlikkust selliste loomade olukorra kohta, keda kasutatakse karusloomatööstustes, põllumajanduses, katselaborites ja meelelahutuses.

Meie igapäevase tegevuse tulemusena märgatakse ühiskonnas rohkem loomade olukorda, teadlikkus loomadest suureneb, inimeste tarbimisvalikud muutuvad ajapikku, Eesti seadusandlus saab konkreetsemaks ja loomasõbralikumaks, Eesti loomadesse suhtumise kultuur muutub aruteluobjektiks ning kaasaegsed eetilised mõttevoolud jõuavad suurema sihtgrupini. Loomus on Eesti esimene loomade eestkoste organisatsioon, mis on loodud kogenud loomakaitseekspertide poolt. 

Annetused võimaldavad välja anda teabematerjale, tasuda administratiivseid, juriidilisi või muid ekspertkulusid, luua IT-lahendusi ja korraldada üritusi (nt infolauad, seminarid, koolitused, heategevuslikud kontserdid).

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.loomus.ee

9 283.44 / 12 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Mida saavutasime 2016. aastal ja millised on plaanid 2017. aastaks

20.01.2017

2016. aastal keskendusime eelkõige kahele teemale: karusloomakasvanduste ja tsirkuses loomade kasutamisele. Kuid oma meediatöös ja tegevuses oleme puudutanud ka palju muid olulisi loomakaitselisi teemasid. 2016. aastal mainiti Loomust Eesti meedias vähemalt 446 korral (infoallikas: Meedius Eesti OÜ).

"Ma armastan aidata" annetused on meil võimaldanud ülal pidada loomaõigusorganisatsioonide ühiskontorit, katta Loomuse igapäevaseid tegevuskulusid, korraldada üritusi (Arvamusfestival, Loomaõiguste konverents, Melanie Joy ettekanded, filmiõhtud, koolitused liikmetele ja teistele loomakaitsjatele).

Vaata Loomuse 2016. aasta kokkuvõtlikku videot: https://www.youtube.com/watch?v=kTNj6mR7010

2017. aastal jätkame intensiivselt. Aeg on näidanud, et teadlikkuse muutus tuleb ainult järjepideva, läbimõeldud teavitustööga. Selle tunnistuseks on ka jaanuaris avaldatud Emori uuring, mille alusel 75% Eesti inimestest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses ja 69% ei poolda loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Võrreldes paari aasta taguse uuringuga on karusloomafarme mittepooldavate inimeste arv kasvanud 11% võrra. 2014. aasta märtsis oli 43% Eesti inimestest seda meelt, et metsloomi ei peaks tsirkuseetendustes kasutama. Seega on vähem kui kolme aastaga selliste inimeste arv kasvanud lausa 32%.

Loodame, et järjest rohkem inimesi on loomade poolt. Teeme tööd selle nimel, et olulised seaduste muutmise eelnõud jõuaksid riigikokku.   Aitame luua parema koostöö erinevate loomakaitseorganisatsioonide vahel. "Ma armastan aidata" annetusi kasutame ka 2017. aastal samadel eesmärkidel nagu 2016. aastal; need võimaldavad meil jätkuvalt välja anda teabematerjale, tasuda administratiivseid kulusid, tasuda juriidilisi või muid ekspertkulusid, luua IT-lahendusi ja korraldada üritusi (nt infolauad, seminarid, koolitused, heategevuslikud kontserdid).

Tagasi